ALV:n Expert Groupin elokuun kokouksen antia

30.9.2015  |  Artikkelit, Verotus

Elinkeinoelämän, tiedemailman ja jäsenvaltioiden hallintojen asiantuntijoista koostuva EU:n ALV Expert Group käsitteli 31. elokuuta 2015 pidetyssä kokouksessa muun muassa yhteisömyyntien verottomuuteen tarvittavien todisteiden eroja eri jäsenvaltioiden välillä sekä EUT:n asiassa C-7/13, Skandia, antaman tuomion vaikutuksia.

ALV:n Expert Group on huolestunut jäsenvaltioiden lisääntyvästä sääntelystä liittyen yhteisömyyntien verottomuuden tueksi tarvittavaan näyttöön. Lisävaatimukset, joita esimerkiksi Saksassa ja Unkarissa on otettu käyttöön, aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia kaikille rehellisille yhtiöille. Lisäksi veropetoksiin syyllistyvät yritykset pystyvät lisääntyvien näyttövaatimustenkin aikana väärentämään kaikki tarvittavat todisteet. Tämän vuoksi Expert Group kannattaa lähestymistä, jossa myyjän on kyllä noudatettava riittävää huolellisuutta verottomuuden edellytyksiä tutkiessaan, mutta näytöksi ei voida vaatia mitään todisteita, joita yritykselle ei synny normaalista kaupallisesta suhteesta.

Suomessa Verohallinto ei ole asettanut yhteisömyynnin verottomuuden edellytykseksi erityisiä lisädokumenttivaatimuksia. Suomalaiset yritykset, jotka toimivat myös muissa EU-valtioissa, joutuvat kuitenkin selvittämään valtiokohtaisesti, minkälaisia dokumentointivaatimuksia eri toimintavaltioissa on. Lisääntyvä sääntely aiheuttaa siten lisäkustannuksia myös suomalaisille verovelvollisille. Tämän vuoksi Expert Groupin suositus antaa asiasta EU:n taholta vähintään soveltamisohje on erittäin tervetullut.

EUT:n Skandia-tuomion vaikutuksista EU:ssa ei anneta aivan yhtä vahvaa suositusta. Asiassa on kyse siitä, mikä vaikutus yrityksen pää- tai sivuliikkeen kuulumisella arvonlisäverovelvollisuusryhmään on pää- ja sivuliikkeen välisten kustannusten veloitusten arvonlisäverokäsittelylle.

Arvonlisäveroryhmää koskevissa säännöksissä jätetään jonkin verran harkintavaltaa jäsenvaltioille, joten sääntelyn täydellinen harmonisointi ei ole edes mahdollista. Expert Group päätyy kuitenkin suosittelemaan, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi tunnistaa muissa jäsenvaltioissa olevat ryhmät. Skandia-tuomion tiukinta mahdollista tulkintaa Expert Group ei kuitenkaan kannata, koska tästä aiheutuisi tilanne, jossa esimerkiksi osalla yrityksen sisäisiä tavara- ja palveluveloituksia koskevia säännöksiä ei olisi enää mitään merkitystä. Tuomion laaja soveltaminen ei myöskään varmista palvelujen verotusta käyttövaltiossa tai tiukka soveltaminen saattaa johtaa kaksinkertaiseen verotukseen. Lisäksi Expert Group kiinnittäisi huomiota siihen, että läheskään kaikkiin yrityksen sisäisiin palveluveloituksiin ei tosiasiassa liity sellaista vastiketta, jota arvonlisäverodirektiivissä edellytetään toimenpiteen katsomiseksi verolliseksi myynniksi. Verovelvollisuusryhmät eivät ole käytössä kaikissa jäsenvaltioissa.

Suomen Verohallinto on antamassa tuomion soveltamisesta ohjeistusta tämän syksyn aikana. Siihen, miten laajoja vaikutuksia tuomiolla lopulta tulee olemaan, voi vaikuttaa myös EUT:ssa vireillä olevassa asiassa C-326/15, DNB Banka, aikanaan annettava tuomio. Latvia on tässä vireille tulleessa tapauksessa kysynyt useita kysymyksiä kustannustenjakoryhmän soveltamisen edellytyksistä rajat ylittävässä ryhmässä ja jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa kustannustenjakoryhmän soveltamista. Skandia-tuomion vaikutukset voivat jäädä huomattavasti pelättyä pienemmäksi, mikäli verotonta toimintaa harjoittavat yritykset voivat soveltaa kustannusten jakamiseen kustannustenjakoryhmän säännöksiä.

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)