PWC Uutishuone

Älykäs pilviteknologia on hyvä alusta innovaatioille ja kustannustehokkaille ratkaisuille

Olen ylpeä siitä, että Helsinki on maailman johtavan startup-tapahtuman Slushin kotipaikka. Sen asema on säilynyt kiistattomana. Slush Helsinki 2019 -tapahtuman odotetaan tuovan yhteen noin 25 000 ihmistä ympäri maailmanlaajuista startup-ekosysteemiä, mukaan lukien 4 000 startup-yritystä ja 2 000 sijoittajaa.

Älykäs pilviteknologia on hyvä alusta innovaatioille ja kustannustehokkaille ratkaisuille.

Mielestäni se, että Suomi on noussut startupien globaaliksi keskukseksi ei ole sattumaa. Meillä maana ja Pohjoismailla alueena on useita ominaisuuksia, jotka tekevät meistä ihanteellisen paikan innovatiivisen ja nopeasti kasvavan liiketoiminnan käynnistämiselle ja skaalaamiselle.

Nopea siirtyminen pilveen

Keskeisin näistä innovatiivisen toiminnan mahdollistavista ominaisuuksista Suomessa on pilviresurssien ja -ratkaisujen nopea käyttöönotto kaikenkokoisissa yrityksissä. Noin 70 % kaikista suomalaisista yrityksistä käyttää pilvipohjaisia työkaluja, ja yli puolet pk-yrityksistä hyödyntää pilvipohjaisia kirjanpitoratkaisuja. Nämä luvut ovat huomattavasti edellä muuta Eurooppaa ja muita maailman maita.

Miksi käyttöönotto sitten on ollut niin nopeaa? Yleisesti ottaen Pohjoismaat ovat tunnettuja uuden teknologian nopeasta omaksumisesta – hyvinä esimerkkeinä matkapuhelinviestintä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja sähköinen raha kuluvalla vuosikymmenellä.

Suurin pilveen siirtymistä edistävä tekijä lienee kuitenkin pohjoismaisten markkinoiden suhteellisen pieni koko, jonka ansiosta innovaatiot voivat lähteä leviämään huikealla tahdilla. Kun tähän lisätään se, että Pohjoismaat olivat yksi ensimmäisistä alueista maailmassa, jossa otettiin käyttöön standardisoidut sähköiset rahansiirrot ja laskutus, on helppo ymmärtää, miksi erityisesti pilvipohjainen kirjanpito on kasvanut räjähdysmäisesti.

Hyödyt käyttöön

Olivatpa pilveen siirtymisen veturit Pohjoismaissa mitkä tahansa, hyödyt ovat päivänselvät. Pilvi- ja ohjelmistopalveluiden (SaaS) rajattoman skaalautuvuuden ja liitettävyyden ansiosta pk-yritykset pystyvät luomaa ohjelmistokokonaisuuksia, joiden ominaisuudet ovat verrattavissa suurten yritysten toiminnanohjausjärjestelmiin vain murto-osalla niiden hinnasta, ja joiden käyttöönotto kestää kuukausien tai vuosien sijaan vain yhden päivän.

Näiden etujen ansiosta suomalaisyritysten edelläkävijyys pilvipalveluissa on auttanut synnyttämään suuren ja energisen varhaisen kasvuvaiheen yritysten ekosysteemin ja edistänyt pilvipohjaisiin työkaluihin ja ratkaisuihin liittyvää innovointia.

Teknologiavetoista neuvontaa

Pilvipalveluiden käyttöönotolla on ollut positiivinen vaikutus myös neuvontapalveluihin. Pilvipalveluiden käytön ansiosta PwC:n kaltaisilla neuvonantajilla on mahdollisuus auttaa kaikenkokoisia yrityksiä. Voimme auttaa yrityksiä ottamaan käyttöön ja luomaan pilviratkaisuja hyödyntämällä ohjelmistorajapintoja (API) tehokkaiden, toimialalle räätälöityjen järjestelmien rakentamiseen eri toimittajilta hankituista palikoista.

Pilvipalveluiden käyttäminen startupissa avaa lisää mahdollisuuksia hyödyntää neuvontapalveluita, joissa kommunikointi asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä tapahtuu pilven välityksellä. Tämä taas luo kustannushyötyjä.

Tarjoamme tällä hetkellä verkossa esimerkiksi talouspäällikkö-, kirjanpito- ja tilitoimistopalveluita, joiden avulla pk-yritykset hyötyvät sen tasoisesta liiketalouden asiantuntemuksesta ja kokemuksesta, joihin niillä ei olisi ollut varaa aikana ennen pilvipalveluita.

Älykkäät ihmiset + älykäs pilviteknologia = innovaatioita ja kustannustehokkaita ratkaisuja

Viestini on kiteytettynä, että pilvipohjaisten palveluiden käyttäminen luo suuria mahdollisuuksia ja tukee innovointia. Yhdistämällä älykkäät ihmiset ja älykkään teknologian, pystymme tuottamaan kustannustehokkaasti uudenlaista lisäarvoa laajalle joukolle kasvu- ja pk-yrityksiä.