Arvonlisäveron tilitys maksuperusteisesti

16.12.2016  |  Uutiset, Verotus

Eduskunta on hyväksynyt arvonlisäverolain muutoksen, jonka perusteella yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat tilittää myynnistä suoritettavan veron ja ostoista vähennettävän veron maksuperusteisesti. Muutos koskee myös yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka ovat toiminnastaan arvonlisäverovelvollisia. Lainmuutos tulee voimaan 1.1.2017.

Liikevaihdon raja – Myynnit ja ostot maksuperusteisesti

Verovelvolliset (ml. arvonlisäverollista toimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt), joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat halutessaan kohdistaa myynneistä suoritettavan arvonlisäveron sille kuukaudelle, jonka aikana maksu myydystä tavarasta tai palvelusta on kertynyt. Arvonlisävero on kuitenkin kohdistettava aina viimeistään sille kuukaudelle, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta ellei kysymys ole luottotappiosta.

Liikevaihto lasketaan samalla tavalla kuin vähäisen toiminnan 10 000 euron liikevaihto (ks. AVL 3 §). Liikevaihtoon luetaan siten paitsi arvonlisäverollinen myynti, myös ns. nollaverokannan alainen myynti, kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutus sekä rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynti. Jos 500 000 euron liikevaihdon raja ylittyy ennakoimattomasta tai yllättävästä syystä, verovelvollinen voi jatkaa maksuperusteista menettelyä tilikauden loppuun.

Erityisesti on huomioitava, että jos myyjä valitsee maksuperusteisen veron tilityksen myynneissä, hänen tulee soveltaa maksuperustetta myös ostoista vähennettäviin veroihin.

Ei liikevaihdon rajaa – Myynnit maksuperusteisesti ja ostot suoriteperusteisesti

Verovelvolliset, joihin ei sovelleta kirjanpitolakia tai joilla on oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös tai olla laatimatta tilinpäätöstä, saavat soveltaa maksuperustetta, vaikka liikevaihto ylittää 500 000 euroa. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi luonnollisina henkilöinä toimivat ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat.

Maksuperusteinen tilinpäätös on mahdollinen myös mikroluokkaan kuuluville säätiöille ja yhdistyksille. Mikroyritysten kriteerinä on muun muassa enintään 700 000 euron liikevaihto. Näiden verovelvollisten ei tarvitse soveltaa maksuperustetta ostoihin, vaikka maksuperustetta sovellettaisiin myynteihin. Nykykäytäntö ei siten muutu ja menettely, jossa myynti tilitetään kertymisperusteisesti ja ostot suoriteperusteisesti, on näille verovelvollisille edelleen mahdollista.

Milloin maksuperustetta ei voida soveltaa?

Maksuperustetta voidaan soveltaa vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin. Tästä syystä maksuperustetta ei voida soveltaa seuraavissa tilanteissa:

  • Tavaran maastavientiin EU:n ulkopuolelle tai tavaran maahantuontiin EU:n ulkopuolelta
  • Tavaran yhteisömyyntiin toiseen EU-valtioon tai tavaran yhteisöhankintaan EU:sta
  • Rajat ylittäviin palvelumyynteihin ja ostoihin, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)