Arvonlisäveroyhteenliittymä terveyden- ja sairaanhoidon alalla

18.5.2016  |  Uutiset, Verotus

KVL katsoi, että terveyden- ja sairaanhoitopalveluja myyvä konserni saattoi muodostaa arvonlisäverotuksessa yhteenliittymän kustannusten jakamista varten. Päätöksestä on valitettu, joten yhteenliittymän käsite on nyt vielä tulkinnallisempi kuin ennen päätöstä.

Keskusverolautakunta katsoi 8.4.2016 antamassaan ennakkoratkaisussa 16/2016, että lähes yksinomaan verotonta terveyden- ja sairaanhoitopalvelua sekä verotonta sosiaalihuoltoa myyvien konserniyhtiöiden katsottiin muodostavan arvonlisäverolaissa tarkoitetun itsenäisen yhteenliittymän (AVL 60a§).

Konserniyhtiö X Oy tuotti konsernin verottomiin palveluihin liittyvät, erityisesti ko. yhtiöille räätälöidyt palvelut omakustannushintaan. Kustannukset jaettiin kunkin jäsenen toteutuneen käytön ja jäsenen saaman hyödyn mukaan. Yhtiöiden toiminnan edellyttämien palveluiden hankkiminen ulkoa tavallisilta palvelutuottajilta ei ollut hakemuksen mukaan käytännössä mahdollista. X Oy:n ei tullut suorittaa arvonlisäveroa yhteenliittymän jäseniltä veloittamistaan palveluista.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut päätöksestä KHO:een, joten yhtymien soveltamisesta tullaan saamaan myös KHO:n kannanotto. Päätös tulee linjaamaan yhtymäsäännöksen soveltamista laajemminkin, koska tähän asti ainut julkaistu päätös aiheesta on Keskusverolautakunnan vuonna 2014 antama päätös vakuutuspalveluihin liittyvien järjestelmäpalvelujen myynnistä. Myös tässä ennakkoratkaisussa KVL katsoi yhtymän muodostuvan, kun omakustannushintaan myytäviä palveluja ei katsottu voitavan ostaa ulkopuolisilta. Aiemmasta ennakkoratkaisusta ei valitettu, joten päätös yhtymäsäännöksen soveltamisesta jäi silloin lainvoimaiseksi.

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)