Australian verolainsäädäntöön tulossa useita muutoksia

22.12.2015  |  Uutiset, Verotus

Australian parlamentti on hyväksynyt verolainsäädäntöön muutoksia, joilla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia Australiassa toimivien monikansallisten konsernien toimintaan. Muun muassa seuraavista muutoksista on säädetty:

  • Maakohtainen raportointi (Country-by-country reporting, CbCR)
    Kaikkien australialaisten ja ulkomaalaisten konsernien, joilla on liiketoimintaa Australiassa ja vähintään miljardin AUD:n liikevaihto, tulee toimittaa konserniraportti (master file) sekä paikallinen raportti (local file) Australian veroviranomaisille (ATO) OECD:n BEPS-suositusten mukaisesti 1.1.2016 alkavista tilikausista. ATO tulee kehittämään ohjeistusta koskien maakohtaista raportointia ja se on ehdottanut maakohtaisten raporttien asteittaista jaottelua. Lisäksi veronkiertoon ja siirtohinnoitteluoikaisuihin liittyvät seuraamukset ankaroituvat. Muutos koskee 1.7.2015 jälkeen alkaneita tilikausia.
  • Kansainvälisen veronkierron ehkäiseminen uuden lain avulla (The multinational anti-avoidance law)
    Laki koskee sellaisia monikansallisia yhtiöitä, jotka myyvät tavaraa tai tarjoavat palvelua australialaisille asiakkaille mutta myynneistä syntyvä tulo kertyy Australian ulkopuolelle. Mikäli yhtiöllä on Australiassa etuyhteysosapuoli, joka harjoittaa kyseiseen myyntiin liittyvää toimintaa kuten markkinointia, sitä voidaan lain perusteella verottaa niin kuin myynnit olisi tehty Australiassa sijaitsevan kiinteän toimipaikan kautta. Lain soveltaminen edellyttää, että järjestelyn pääasiallisena syynä on ollut veron kiertäminen tai vähentäminen. Maksuunpantavien verojen lisäksi ulkomaalaiselle yhteisölle voidaan määrätä rangaistusmaksu. Muutos astuu voimaan 1.1.2016.
  • Uudet tilinpäätösvaatimukset
    ”Merkittävien kansainvälisten yhteisöjen” eli yhteisöjen, jotka kuuluvat konserniin, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto on vähintään miljardi AUD, tulee toimittaa pääsääntöisesti ATO:lle tilinpäätös liiketoiminnastaan Australiassa. Tämä tilinpäätös tulee olemaan julkinen. Muutosta sovelletaan 1.7.2016 alkaen, mutta sen käytännön soveltamisesta on vielä epäselvyyttä.

Lue lisää PwC:n Tax Insights- julkaisusta

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)