Lehdistötiedote

Teknologia, kyberuhkat ja muutoksenhallinta huolettavat vakuutusalan toimijoita

19.6.2019  |  Lehdistötiedote

Vakuutusalalla vallitseva akuutti tarve modernisoida liiketoimintoja ja teknologiaa nähdään globaalisti suurimpana uhkana alan toimijoiden keskuudessa, ilmenee vakuutusalan riskejä kartoittavasta, PwC:n ja CSFI:n laatimasta Insurance Banana Skins 2019 -selvityksestä. Riskilistan kärkipäähän on noussut myös ilmastonmuutos.

Harva yritys huomioi ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia lakisääteisessä raportoinnissaan

6.6.2019  |  Lehdistötiedote

Suurten, yleisen edun kannalta merkittävien yhtiöiden tulee lain mukaan raportoida muista kuin taloudellisista tiedoista. Velvoitteen piiriin kuuluvista yhtiöistä 85 % raportoi nämä tiedot vuodelta 2018, kertoo PwC:n selvitys (https://www.pwc.fi/fi/julkaisut/muiden-kuin-taloudellisten-tietojen-raportointi.html). Parantamisen varaa oli muun muassa riskien sekä ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten raportoinnissa.

PwC on yksi Suomen parhaista työpaikoista

8.2.2019  |  Lehdistötiedote

PwC sijoittui Suomen 5. parhaaksi työpaikaksi suurten yhtiöiden sarjassa Great Place to Work Institute Finlandin vuotuisessa tutkimuksessa. Suomen parhaat työpaikat 2019 -lista (https://www.greatplacetowork.fi/parhaat-tyopaikat/best-workplaces-in-finland/2019) julkaistiin 7.2.2019.

 

Helsinki, Pirkkala ja HUS laativat parhaat arviointikertomukset

7.11.2018  |  Lehdistötiedote

PwC:n järjestämässä Arviointikertomus-kilpailussa valittiin vuoden 2017 parhaat arviointikertomukset kolmessa sarjassa. Suurten yli 20 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta. Alle 20 000 asukkaan kuntien sarjassa voiton vei Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta, ja kuntayhtymien sarjan voitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta. Kunniamaininta myönnettiin Kouvolan kaupungin tarkastuslautakunnalle.


Selaa artikkeita