Ehdotus BEPSin mukaisista säännösmuutoksista julkaistu Ruotsissa

18.5.2016  |  Uutiset, Verotus

Ruotsin veroviranomainen Skatteverket ehdottaa OECD:n BEPS-projektin mukaisia dokumentointivelvoitteita, joiden mukaan siirtohinnoitteludokumentointi koostuisi jatkossa konserniraportista (Master File), paikallisraportista (Local File) sekä tietyin edellytyksin maakohtaisesta raportista (CbCr). Uuden dokumentointivaatimuksen mukaiset raportit (konserniraportti ja paikallisraportti) tulee ehdotuksen mukaan laatia 1. tammikuuta 2017 alkavalta tilikaudelta ja molemmat tulisi toimittaa pyynnöstä veroviranomaiselle.

Ehdotuksen mukaan dokumentointivelvollisuus koskee myös ulkomailla kiinteän toimipaikan omaavia ruotsalaisia yhtiöitä, ruotsalaisia avoimia yhtiöitä sekä ulkomaisia yhtiöitä, joilla on Ruotsissa kiinteä toimipaikka. Kuitenkin pienet ja keskisuuret yritykset olisivat ehdotuksen mukaisesti vapautettuja dokumentointivelvoitteesta. Kyseinen määritelmä vastaa pitkälti Suomen lainsäädännössä esitettyä; sen mukaan pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jossa on alle 250 työntekijää, ja jonka vuosittain liikevaihto ei ylitä 450 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 48 miljoonaa euroa) tai taseen loppusumma ei ylitä 400 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 43 miljoonaa euroa). Myöskään epäolennaisia liiketoimia ei tule dokumentoida paikallisraportissa. Epäolennaisella liiketoimella tarkoitetaan sellaisia ruotsalaisen ja ulkomaisen konserniyhtiöiden välisiä liiketoimia, joiden vuosittainen yhteenlaskettu arvo ei ylitä 5 miljoonaa kruunua (noin 530 000 euroa).

Yli seitsemän miljardin Ruotsin kruunun liikevaihdon omaavat konsernit ovat ehdotuksen mukaan velvollisia laatimaan maakohtaisen raportin. Maakohtainen raportti tulisi laatia tilikausittain joko emoyhtiön tai tietyissä tapauksissa tytäryhtiön toimesta, ja ensimmäinen raportti tulee ehdotuksen mukaan laatia 1.tammikuuta 2016 alkavalta tilikaudelta. Mikäli yritys laiminlyö velvollisuutensa toimittaa veroviranomaiselle maakohtaisen raportin, seuraa tästä sakkorangaistus.

Ehdotus tulee seuraavaksi etenemään Ruotsin parlamentille, mutta ehdotuksen sisältöön ei odoteta tulevan muutoksia. Ehdotus sisältää myös maininnan automaattisesta tietojenvaihdosta maakohtaisiin raportteihin liittyen.

Lue lisää aiheesta PwC Ruotsin sivuilta

Lue Ruotsin veroviranomaisen ehdotus

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)