Ei varainsiirtoveroa tontinosan lunastushinnasta

8.2.2016  |  Uutiset, Verotus

Korkein hallinto-oikeus on katsonut ennakkoratkaisussaan KHO: 2016:5, että hakemuksessa kuvattuun asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen ei lueta niitä eriä, jotka A mahdollisesti maksaa tontinosan lunastamiseen liittyen asunto-osakeyhtiölle joko rakennuksen valmistuessa tai tätä myöhemmin.

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A velvollinen suorittamaan kahden prosentin varainsiirtoveron osakkeiden velattoman hinnan lisäksi myös niin sanotun tontinosan lunastushinnan ja muiden tontinosan lunastushinnan maksamisesta sille aiheutuvien kustannusten perusteella, mikäli A ilmoittaa rakennuksen valmistumisen jälkeen käyttävänsä hyväkseen yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaista oikeutta lunastaa tontinosa.

Varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentin mukaan arvopaperin luovutuksessa vero on 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Vastikkeeseen luetaan myös luovutuksensaajan muulle kuin luovuttajalle tekemä suoritus, joka on luovutussopimuksen ehtona, samoin kuin suoritusvelvoite, josta luovutuksensaaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vastattavakseen luovuttajalle tai muulle taholle, jos suoritus tai suoritusvelvoite tulee luovuttajan hyväksi. Lain 20 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan vero on kuitenkin 2,0 prosenttia, jos luovutuksen kohteena on muun muassa asunto-osakeyhtiön osake.

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan katsonut, että lunastushinnan maksaminen ei perustu varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla asunto-osakkeiden luovutussopimuksen ehtoon, koska A:lle ei synny asunto-osakkeiden ostamiseen liittyen velvollisuutta maksaa tontinosan lunastamisesta. Tontin lunastamiseen liittyvien maksujen ei voida katsoa tulevan varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla osakkeiden luovuttajan hyväksi, koska asunto-osakkeiden myyjänä oleva rakennusliike ei omista maa-aluetta eikä rakennusliike saa mitään osuutta mahdollisista tonttiosuuksien kauppahinnoista. Kysymys ei ole varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentissa tarkoitetusta yhtiölainaosuudesta tai saman pykälän 5 momentissa tarkoitetusta osuudesta yhtiön rakennusaikaisiin velkoihin, jotka luettaisiin varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen. Näin ollen ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattuun asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen ei lueta niitä eriä, jotka A mahdollisesti maksaa tontin lunastamiseen liittyen asunto-osakeyhtiölle joko rakennuksen valmistuessa tai tätä myöhemmin.

 

Risto Löf

Henkilöverotus

+358 (0)20 787 7811

  

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)