KVL:n päätös jäsenlehden valmistukseen liittyvistä palveluista

18.3.2016  |  Uutiset, Verotus

Keskusverolautakunta on katsonut ratkaisussa KVL 1/2016 lehden valmistuksen eri osa-alueisiin liittyvät palvelut erillisiksi palveluiksi, joiden myynnin arvonlisäverokäsittely määräytyy itsenäisesti. Tekijänoikeuslaissa tarkoitettujen artikkelien julkaisuoikeuden luovuttamisesta veloitetuista palkkioista ei siten ollut suoritettava arvonlisäveroa.

Asiassa oli kyse asiakaslehtien valmistukseen liittyvien palvelujen myynnistä. Yhtiö myi muun muassa seuraavia palveluja: päätoimittajapalvelu, toimituksellinen työ ja ulkoasun suunnittelu, taitto, tekijänoikeudellinen toimitustyö, julkaisijan toimittamaan aineistoon kohdistuvat palvelut sekä painatus. Kun lehden julkaisija, esimerkiksi yleishyödyllinen yhteisö, halusi ostaa julkaisemaansa lehteä varten yhtiön palveluja, yhtiö teki tarjouksen erikseen sovituista osa-alueista, jolloin myös osa-alueet hinnoiteltiin erikseen. Asiakas valitsi tarjouksen perusteella, mitä palveluja hän halusi ostaa.

KVL:n ratkaisun mukaan yhtiön voitiin katsoa luovuttavan useita eri palveluja, joista mitään ei voitu pitää pääasiallisena suorituksena. Näin ollen jokaisen luovutetun palvelun arvonlisäverokäsittely määräytyi itsenäisesti. Pääosa yhtiön myymistä lehden valmistamiseen liittyvistä palveluista oli arvonlisäverollisia palveluja. Arvonlisäveroa ei kuitenkaan ollut suoritettava tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettujen artikkelien julkaisuoikeuden luovuttamisesta veloitetuista palkkioista.

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt lehden valmistustyön myyntiä yleishyödylliselle yhteisölle aiemmin ratkaisussa KHO 31.12.2013 T 4119. Asiassa oli kyse yhtiöstä, joka myi yleishyödyllisille yhteisöille lehden valmistukseen liittyviä kokonaisuuksia, jotka sisälsivät lehden taittamista, sisällön toteuttamista, painotyötä ja jakelua. KHO:n ratkaisun mukaan myyntiin ei voitu soveltaa AVL 56 §:n vapautusta jäsenlehden painoksen myynnistä. Kysymys oli kokonaispalvelusta, josta oli suoritettava arvonlisäveroa yleisen 24 %:n verokannan mukaan. KHO:n ratkaisua on käsitelty tässä uutisessamme.

Jos jäsenlehden valmistusta koskevan sopimuksen tarkoituksena on myydä yleishyödylliselle yhteisölle tämän valinnan mukaan lehden valmistamiseen liittyviä erillisiä palveluja, KVL:n ratkaisun perusteella yleishyödyllisen yhteisön ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa verottomiksi säädetyistä palveluista. Jos sopimuksen tarkoituksena sen sijaan on myydä lehden valmistus alusta loppuun, lehden valmistuksesta on maksettava 24 %:n arvonlisävero. Keskusverolautakunnan ratkaisu ei ole lainvoimainen, joten asian käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)