PWC Uutishuone

Kassavirran ennustaminen on yritykselle elintärkeää

Yrityksen kassavirta on tärkeämpi asia kuin tuloslaskelman osoittama tulos. Perustelu tälle röyhkeälle väitteelle on yksinkertainen: yksikään yritys ei mene konkurssiin sen takia, että sen kirjanpidollinen tulos on heikko. Konkurssihakemus jätetään silloin, ja vain silloin, kun yrityksen rahat ovat loppu.

Miksi sitten talouden seurantamme on edelleenkin pääosin tulos- ja taseraportointia ja ehkä näistä johdettuja tunnuslukuja? Emme useinkaan seuraa liiketoiminnan rahavirtoja edes takautuvasti, saati sitten pyri ennakoimaan niitä. Tässä on varmasti meillä taloushallinnon ihmisillä jonkinlainen asennevamma. Kirjanpitolain suoriteperusteisuus on taottu niin syvälle tajuntaamme, ettemme ehkä osaa ajatella toisin.

Kasvu ja investoinnit syövät käteistä

Kaikki yritykset hyötyvät kassavirran ennakoinnista. On kuitenkin tilanteita, jolloin se on erityisen tärkeää. Useimmat uudet yritykset kamppailevat rahan riittävyyden kanssa. Samoin voimakkaasti kasvavat yritykset huomaavat pankkitilin saldon usein hupenevan toiminnan sitoessa yhä enemmän rahaa. Liiketoimintaan voi kuulua voimakasta kausivaihtelua, jolloin vaikkapa kesäaikaan sisään tulevan rahan määrä tyrehtyy, mutta lomapalkat työntekijöille pitäisi kuitenkin samaan aikaan maksaa.

Merkittävien investointien rahoittaminen on useimmiten myös syytä laskea huolella. Ja onhan meillä lakisääteinenkin velvoite rahan riittävyyden ennustamiselle, sillä osakeyhtiö kieltää osingonjaon, jos se on omiaan vaarantamaan yhtiön maksukyvyn.

Työkalut aikajänteen mukaan

Lyhyellä aikavälillä kassan ennustaminen on yksinkertaista. Otetaan myyntireskontrasta tiedot tulossa olevista suorituksista ja ostoreskontrasta maksuun menevistä laskuista. Lisätään palkat, verot, lainanlyhennykset ym. toistuvat maksut sekä tiedossa olevat satunnaiset maksut, kuten osingonjako. Tällainen tarkastelu ei kuitenkaan voi yltää kuin muutamien viikkojen päähän, mutta usein tämäkin jo auttaa. Taloushallinnon järjestelmistä löytyy tähän tarpeeseen nykyään kelpo työkaluja.

Monimutkaisemmaksi harjoitus menee, kun ryhdytään laatimaan kassavirran ennustetta kuukausitasolla vaikkapa koko tilikaudelle. Tätä ei enää mikään järjestelmä itsestään luo, vaan järkevän ennusteen luominen vaatii pohjakseen tulos- ja tasebudjettia.

Käyttöpääoman muutosten hahmottaminen on pidemmän aikavälin rahavirran ennakoinnissa keskeistä.

Kasvaako varastomme tiettyihin aikoihin vuodesta? Jos liikevaihtomme kasvaa 10 %, mitä tämä tarkoittaa myyntisaamisiin sitoutuneiden varojen kannalta?

Ennustamisesta kassan hallintaan

Pelkkä rahatilanteen ennakointi ei tietenkään kassakriisiä ratkaise, mutta se lisää ymmärrystä ongelman syistä ja antaa aikaa reagoida tulossa oleviin vaaran paikkoihin. Kun tiedetään missä rahan riittävyyden kanssa mennään, voidaan alkaa miettiä tarvittavia toimenpiteitä. Onko käyttöpääomaan sitoutunut rahamäärä jostain syystä liian suuri? Voimmeko nopeuttaa myyntisaamisten tai varaston kiertoaikoja? Onko ostovelkojen maksuajoille tehtävissä jotakin? Jos investoimme uusiin tuotantolaitteisiin, mikä olisi järkevin tapa rahoittaa hankinta?

Me PwC:n taloushallinnon palveluissa olemme apunasi sekä kassavirran ennakoinnissa että tarvittavissa toimenpiteissä rahan riittävyyden varmistamiseksi. Meiltä saat avuksesi kokeneen taloushallinnon ammattilaisen, jolla on tarvittavat työkalut ja osaaminen etsiä ratkaisu juuri sinun yrityksesi tilanteeseen sopivalla tavalla.