Kiina julkaisi uusia siirtohinnoittelusäännöksiä

7.9.2016  |  Uutiset, Verotus

Uutisoimme lokakuussa 2015 Kiinan veroviranomaisten julkaisemasta keskusteluluonnoksesta, jossa annettiin muun ohessa uudistusehdotuksia siirtohinnoittelun dokumentointivaatimuksiin. Nyt Kiinassa on edistytty näiden uudistusehdotusten suhteen, kun maan veroviranomaiset ovat 29.6.2016 antaneet julkisen tiedonannon Public Notice Regarding Refining the Reporting of Related-Party Transactions and Administration of Transfer Pricing Documentation, SAT Public Notice [2016] No. 42 (tiedonanto). Tiedonannolla tehdään Kiinan tämänhetkisiin siirtohinnoittelusäännöksiin lukuisia muutoksia.

Merkittävin muutos lienee se, että Kiinassa otetaan käyttöön siirtohinnoittelun kolmiportainen dokumentointimalli, joka koostuu konserniraportista (Master File), paikallisraportista (Local File) sekä erityisraportista (Special Issues File). Lisäksi maassa otetaan käyttöön maakohtaiset raportointivaatimukset (CbC) ja jo aikaisemminkin käytössä olleiden vuotuisten etuyhteysliiketoimien raportointiin tarkoitettujen lomakkeiden (RPT Forms) lukumäärää kasvatetaan.

Konserniraportti tulee laadittavaksi, jos jompikumpi seuraavista kriteereistä täyttyy:

1) Yhtiöllä on rajat ylittäviä konsernin sisäisiä liiketoimia ja se kuuluu konserniin, joka on jonkun sijaintivaltion lainsäädännön perusteella velvollinen laatimaan konserniraportin

2) etuyhteysliiketoimien arvo ylittää MEUR 135 (RMB 1 miljardia). Paikallisraportin laatimiseen liittyvät kynnysarvot puolestaan riippuvat liiketoimesta ja ovat aineellinen omaisuuden osalta MEUR 27,0 (RMB 200 miljoonaa), rahoitusomaisuuden osalta MEUR 13,5 (RMB 100 miljoonaa), aineettoman omaisuuden osalta MEUR 13,5 (RMB 100 miljoonaa) ja muiden etuyhteysliiketoimien osalta MEUR 5,4 (RMB 40 miljoonaa). Erityisraportin laatimiselle ei ole määrätty kynnysarvoja.

Maakohtaista raportointia edellytetään Kiinassa sijaitsevalta yhtiöltä, jos

1) yhtiö on konsernin ylin emoyhtiö ja konsernin liikevaihto ylittää MEUR 743 (RMB 5,5 miljardia) tai

2) yhtiö on määrätty raportoivaksi yhteisöksi.

Lisäksi Kiinassa sijaitsevan kansainvälisen konsernin tytäryhtiö on velvollinen laatimaan raportin tilanteessa, jossa konsernin ylimmän emoyhtiön tulee sijaintimaansa lainsäädännön perusteella laatia maakohtainen raportti ja yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

1) konserni ei ole toimittanut maakohtaista raporttia veroviranomaiselle missään sijaintimaassaan

2) valtio, jonka veroviranomaiselle maakohtainen raportti on toimitettu, ei ole solminut automaattista tietojenvaihtosopimusta Kiinan kanssa

3) tietojenvaihtosopimuksesta huolimatta maakohtaista raporttia ei ole toimitettu Kiinalle.

Paikallisraportti ja erityisraportti tulee ensimmäistä kertaa laatia 30.62017 mennessä tilikauden 2016 osalta, kun taas konserniraportti tulee laadittavaksi 12 kuukautta konsernin ylimmän emoyhtiön tilikauden päättymisen jälkeen. Verovelvollisen tulee toimittaa siirtohinnoitteludokumentaatio 30 päivän sisällä veroviranomaisen kehotuksesta. Lisäksi on huomattava, että veronvelvollisen tulee yhä toimittaa veroviranomaiselle RPT-lomakkeet veroilmoituksen yhteydessä.

Lue lisää Tax Insights -julkaisustamme.

Linda Karhinen

Siirtohinnoittelu

+358 (0)20 787 7793

  

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)