Kiinan veroviranomainen kiinnittää lisää huomiota Kiinasta ulkomaille suuntautuviin konsernin sisäisiin maksuihin

10.4.2015  |  Uutiset, Verotus

Kiinan verohallinto (State Administration of Taxation, SAT) julkaisi maaliskuussa 2015 tiedotteen (Public Notice Regarding Certain Corporate Income Tax Matters on Outbound Payments to Overseas Related Parties) sekä siihen liittyvän tulkintaohjeensa koskien Kiinasta muihin maihin suuntautuvia konsernin sisäisiä maksuja. Tiedotteen mukaan konsernin sisäisissä rajat ylittävissä maksuissa tulee noudattaa markkinaehtoperiaatetta. Veroviranomaisille tulee pyydettäessä toimittaa markkinaehtoisuutta tukevaa materiaalia, kuten esimerkiksi konsernin sisäiset sopimukset, siirtohinnoitteludokumentaatio sekä muu mahdollinen liiketoimen todenperäisyyttä vahvistava dokumentaatio.

Lisäksi tiedotteessa mainitaan tilanteita, joissa maksut eivät olisi tuloverotuksessa vähennyskelpoisia. Erityiset tilanteet liittyvät pääasiassa palvelu- ja rojaltimaksuihin.

Tuloverotuksessa vähennyskelvottomat maksut

Substanssivaatimus

Maksut ulkomaisille konserniyrityksille eivät ole tuloverotuksessa vähennyskelpoisia, mikäli liiketoimen ulkomainen osapuoli ei suorita toimintoja tai kanna riskejä liiketoimeen liittyen. Ohjeistus tästä ei kuitenkaan ole tarkka. Tulkinnanvarainen on esimerkiksi tilanne, jossa maksut suoritetaan ulkomaiselle ns. ”selvitystalona” (clearing center) toimivalle konserniyhtiöille, jonka ainoana tehtävänä on koordinoida konsernin sisäisiä maksuja konserniyhtiöiden kesken.

Palvelumaksut

Palvelumaksujen vähennyskelpoisuus voidaan evätä, mikäli palvelusta ei aiheudu välitöntä tai välillistä hyötyä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

  1. Vastaanotetut palvelut eivät liity yhtiön toimintaan (esimerkiksi emoyhtiön laki- tai asiantuntijapalvelut, joiden ei voida katsoa olevan tarpeellisia tytäryhtiön näkökulmasta sen harjoittaman toiminnan tai kustannus/hyöty-analyysin perusteella).
  2. Palvelumaksut liittyvät osakkeenomistajan kuluihin, joiden osalta Kiinan veroviranomaisten tulkinta on tiukempi kuin mitä OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa on tyypillisesti pidetty osakkeenomistajan toimintoina.
  3. Palvelu on jo hankittu ulkopuoliselta tai se on suoritettu itse (ns. kaksinkertaiset palvelut). Kaksinkertaisten palveluiden tulkinta voi osittain poiketa OECD:n siirtohinnoitteluohjeista.
  4. Yhtiö hyötyy palveluista ainoastaan siksi, että se on osa konsernia. Tämä tilanne ei sinänsä poikkea OECD:n siirtohinnoitteluohjeista, mutta epäselvää on, miten Kiinan veroviranomaiset asiaa tulkitsevat.
  5. Palveluista on maksettu korvaus jo muiden liiketoimien yhteydessä.
  6. Muut palvelut, jotka eivät tuota suoraa tai epäsuoraa hyötyä.

Rojaltimaksut

Jos rojalti on maksettu ulkomaiselle konserniyhtiölle, joka ei ole osallistunut aineettoman omaisuuden arvon luomiseen vaan on ainoastaan aineettoman omaisuuden juridinen omistaja, rojaltimaksu ei ole vähennyskelpoinen. Tulkintaohjeen mukaan jokaisen aineettoman omaisuuden arvon luomiseen osallisen yhtiön toiminnot, riskit ja omaisuus liittyen aineettoman omaisuuden kehittämiseen, parantamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen, hyödyntämiseen ja markkinointiin tulisi selvittää, jotta jokaiselle osapuolelle kuuluva taloudellinen hyöty voitaisiin määrittää.

Sananmuodoltaan tämä vastaa hyvin pitkälti OECD:n BEPS-hankkeen yhteydessä annettua ohjeistusta aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelusta. Merkittävänä erona kuitenkin on se, että OECD:n ohjeistuksen mukaan myös aineettoman omaisuuden laillinen omistaja voisi periä rojaltimaksuja, vaikka se ei olisikaan omaisuuden ns. taloudellinen omistaja. Käytännössä tilanne voi olla ongelmallinen esimerkiksi silloin, kun konsernissa on käytössä lisensointijärjestely, jossa konserniyhtiö ainoastaan alilisensoi aineetonta omaisuutta sekä vastaanottaa ja välittää edelleen rojaltimaksuja, mutta se ei millään tavalla osallistu aineettoman omaisuuden arvon luomiseen.

Odotettavissa on, että etenkin rojaltimaksut konserniyhtiöille, jotka sijaitsevat alhaisen verotuksen valtioissa, tulevat olemaan Kiinan veroviranomaisten tarkkailun alla. Lisäksi uuden ohjeistuksen mukainen soveltaminen ennakoi voitonjakamismenetelmän laajempaa käyttöä tulevaisuudessa myös veroviranomaisten toimesta.

Lisää aiheesta

Sari Takalo

Siirtohinnoittelu

+358 (0)20 787 7262

  

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)