Kohti sovintokeskeisempää riitojen ratkaisemista

16.1.2018  |  Blogi, Riskienhallinta

Sovintoon päätyvien riita-asioiden ratkaisuissa pyritään molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Ratkaisua haettaessa on tärkeää, että kaikki olennaiset tosiasiat ovat tiedossa.

Sekä yritysten että yksityisten ihmisten väliset riita-asiat ovat monimutkaistuneet ja samalla kansainvälistyneet. Näiden riita-asioiden käsitteleminen tuomioistuimessa vie aikaa ja lisää tuntuvasti kustannuksia. Sen vuoksi sovintoon pitäisi pyrkiä lähes aina.

Riita-asian päätyminen sovintoon edustaa lopputulosta, jossa molemmille asianosaisille on löydetty tyydyttävä ja luonteva ratkaisu asian käsittelyn päättämiseksi. Sovinto ei siis ole läheskään aina juridiikan kannalta aineellisoikeudellisesti oikea lopputulos. Tällöin ei ole kyse enää ainoastaan juridiikasta, vaan siitä, että molemmat asianosaiset pyrkivät saavuttamaan tyydyttävän asian ratkaisun omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin. Tämä edellyttää myös usein vaikeiden kompromissien tekemistä.

Mustavalkoinen ei kuitenkaan pidä olla. Kaikkea ei voi eikä ole tarkoituksenmukaistakaan sovinnollisesti ratkaista, vaan joskus on perusteltua saattaa riita-asia ratkaistavaksi tuomioistuimeen.

Joka tapauksessa, oli kyse sitten täysimittaiseen tuomioistuinprosessiin tai vaihtoehtoisesti välimiesmenettelyyn tai muuhun riidanratkaisumenettelyyn päätyvästä asiasta, olennaista on tunnistaa asian keskeiset kysymykset asian lopputuloksen tai mahdollisen saavutettavan sovinnon näkökulmasta.

Keskeiset kysymykset edellyttävät selvitystyötä. Tämä merkitsee esimerkiksi asianosaisten tekemien väitteiden tutkimista, selvittämistä ja analysoimista, todellisen vahingon määrän selvittämistä, kertomusten paikkansapitävyyden varmentamista, omaisuuden jäljittämistä tai teknistä it-tutkintaa vaativaa työtä.

Tosiasioita on vaikea kiistää uskottavasti. Kun asianosaisilla on selvillä, mitkä ovat asian keskeiset ongelmat ja millaista varmennusta ja selvitystä esitettyihin seikkoihin on saatu, myös mahdolliseen sovintoon on usein lyhyempi matka. Tällöin luonteva ratkaisu riita-asiaan perustuu siihen, että keskeisiä kysymyksiä arvioidaan mahdollisimman luotettavalta asiapohjalta. Näin molemmat asianosaiset tietävät mistä lähtökohdista käsin asiaa voidaan pyrkiä sopimaan. Samalla on myös helpompaa arvioida sitä, onko asialla menestymisen mahdollisuuksia pidemmällä prosessissa.

Me PwC:n Forensic-tiimissä teemme sensitiivisesti, aikataulujen puitteissa ja tarvittaessa myös kansainvälisesti väitteiden varmentamisen, etsimme tietoa, jäljitämme ja tutkimme, oli asian laatu millainen tahansa. Emme toimi tuomareina tai avustajina, vaan tuotamme sisältöä.

Luotettavalta asiapohjalta on helpompaa saavuttaa molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu kuin asiapohjalta, joka perustuu olettamuksiin.

Kuljetaan siis yhdessä kohti sovintokeskeisempää riitojen ratkaisemista!

Leea Uusi-Hautamaa

Forensic-palvelut

+358 (0)44 530 4005

  

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)