Malesialaista tytäryhtiötä ei pidetty väliyhteisönä

16.1.2015  |  Uutiset, Verotus

KHO 2014:198, 31.12.2014

A Oyj:n 2006 toukokuussa Malesiaan perustama tytäryhtiö harjoitti toimintaa, joka käsitti A Oyj:n toiminnan tavoin globaalia teknistä tukea informaationteknologian alalla, virustentorjuntatietokantojen päivityspalvelua sekä virustentorjuntaohjelmistojen tuotekehitystä ja suunnittelua. Tytäryhtiötä oli pidetty väliyhteisönä, ja yhtiön asema oli saatettu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

KHO:n mukaan tytäryhtiön toiminta osuu luonteeltaan väliyhteisölain ulkopuolelle jäävän teollisen tuotantotoiminnan ja väliyhteisölain soveltamisalaan kuuluvan palvelutoiminnan rajamaastoon. Malesian tytäryhtiön harjoittama toiminta oli saadun selvityksen mukaan aktiivista ja siinä määrin samanlaista kuin suomalaisen emoyhtiön toiminta, että sitä voitiin KHO:n mukaan pitää osana A Oyj:n tuotantoprosessien kokonaisuutta. Asiassa ei ollut ilmennyt, että malesialaisyhtiöön olisi kanavoitu sellaisia tuloja, joiden sisällyttäminen Suomessa asuvan osakkaan tuloon olisi väliyhteisölain tyypillisenä tarkoituksena.

Ottaen lisäksi huomioon teollisen toiminnan ja palveluiden välisen rajanvedon tulkinnanvaraisuuden informaatioteknologian alueella, KHO päätyi kokonaisarviossaan pitämään malesialaisen yhtiön toimintaa väliyhteisölain soveltamisen ulkopuolelle jäävänä teolliseen tuotantotoimintaan verrattavana muuna palvelutoimintana.

Lue koko ratkaisu

Helena Tuomola

Yritysverotus

+358 (0)20 787 7812

  

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)