PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten vaalia kasvua ja kehittää omistajuutta?

PwC Suomi ja DevCo Partners järjestivät marraskuussa 2019 yhteistilaisuudet Turussa ja Helsingissä suomalaisten keskisuurten yritysten kasvusta ja omistajuudesta. Molemmissa kaupungeissa kuultiin asiantuntevia puheenvuoroja ja käytiin vilkasta keskustelua keskisuurten yritysten kasvustrategioista ja omistamisesta. 

Hyvään omistajuuteen, omistajastrategian tärkeyteen ja sen kehittämiseen pureuduttiin Taalerin sijoitusjohtaja Tero Luoman ja omistajien kanssa töitä tekevän PwC:n partnerin Simo Valtin toimesta. Tero Luoma kertoi omistajuuden olevan arvoa luova suhde, jossa ihminen ja omaisuus ovat päätekijät.

Omistaminen ei ole passiivista istumista ja osinkojen odottamista, vaan aktiivista työtä. Omistajan tahtotilan tulee olla selvä, jotta omistajastrategia tuo kasvua. Myös omistajien keskinäiset suhteet ja sopimukset vaikuttavat kokonaisuuteen”, Tero Luoma totesi.

Puheessaan Luoma herätteli kuulijoita miettimään oman yhtiön arvoa; miten arvon voi tietää ja miten omistaja-arvon kehitystä mitataan. Erinomainen harjoitus Luoman mielestä on käydä läpi esimerkiksi hallituksen kokouksessa oman yhtiön osakekannan arvoa ja keskustella siitä, mikä yhtiössä on arvokasta ja mitkä ovat arvoajurit. Luoma esitteli myös kirjassaan Osaava omistaja: Hyvän omistamisen käsikirja läpikäydyn dynaamisen 5 R:n omistajamallin, jossa avataan tarkemmin resurssit, vastuut, oikeudet, riskit ja tuotot.

Perheyritysten tukeminen eri vaiheiden haasteissa ja sukupolvenvaihdoksissa

Perheyritysten näkökulmasta omistajuuteen kertoi partneri Simo Valtti PwC:ltä. Valtin mukaan perheyrityksillä on eri vaiheissa erilaisia haasteita, kuten kuka on yritykselle paras omistaja, miten omistajien erilaiset intressit kohtaavat ja kuinka bisnestä ja perheen varallisuutta kasvatetaan ja hoidetaan yhdessä. Perheyrityksen matkan varrella haasteena voi olla myös sukupolvenvaihdos tai vaikkapa avioero, ja näissä tilanteissa tarvitaan luottamusta ja kunnioitusta myös omistajien ja neuvonantajien välillä.

Perheyrityksissä sukupolvien dynamiikka vaikuttaa siihen kuinka yhteenkuuluvuus taataan. Onko perhe, suku vai ulkopuolinen taho paras omistaja yritykselle?”, Valtti kehotti miettimään.

Onnistumisen edellytyksiä ovat pitkän tähtäimen suunnitelma, omistajien yhteisymmärrys ja ammattimainen johtaminen. Kasvustrategian pohjalla tulee olla ensin omistajien välinen yhteisymmärrys yhtiön tulevaisuudesta ja omistajien tahtotilasta. Vasta sitten luodaan yhteiset pelisäännöt ja sopimukset, joita noudatetaan. 

Neljä vinkkiä muutoksen johtamiseen 

Tilaisuuden lopuksi DevCo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta kertoi jatkuvan muutoksen johtamisesta ja henkilöstön mukaansaamisesta. Matti Alahuhdan johtamisopit voidaan tiivistää neljään kohtaan:

  1. Kirkas tavoite ja suunta pitkällä tähtäimellä. Kaikkien tulee ymmärtää, miksi töitä tehdään ja miten oma työ liittyy yrityksen päämäärään.
  2. Johtamisen pitää olla avointa, suoraa, selkeää ja johdonmukaista.
  3. Yksinkertaisuus kaikessa tarkoittaa, että asiat ovat loppuun asti ajateltuja, jolloin niin strategia, suunnitelmat kuin tavoite- ja palautekeskustelut ovat selkeitä.
  4. Yrityksen fokus pitää sopeuttaa sen käytettävissä oleviin voimavaroihin.

Vasemmalta: Lauri Stadigh (DevCo Partners), Matti Alahuhta (DevCo Partners), Tero Luoma (Taaleri) ja PwC:n Lounais-Suomen-aluejohtaja Kalle Laaksonen, joka avasi tilaisuudet.