Muutoksia Ranskan ja Intian siirtohinnoittelusäännöksiin

25.11.2015  |  Uutiset, Verotus

Ranska

Ranskan kansalliskokous hyväksyi 12. päivänä marraskuuta 2015 lakimuutoksen (Article 223 quinquies C of the General Tax Code), jonka perusteella maassa siirrytään OECD:n BEPS-projektin mukaiseen maakohtaiseen raportointiin (Country-by-Country Reporting). Maakohtaista raporttia edellytetään ranskalaiselta yhtiöltä jos

  • yhtiö laatii konsernitilinpäätöksen;
  • yhtiö omistaa tai kontrolloi välillisesti tai välittömästi yhtä tai useampaa Ranskan ulkopuolella perustettua yhtiötä tai yhtiöllä on sivuliikkeitä ulkomailla;
  • konsernin yhteenlaskettu liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa
  • yhtiö ei ole yhden tai useamman Ranskassa sijaitsevan jo raportointivelvollisen yhtiön omistuksessa eikä sitä omista Ranskan ulkopuolella sijaitseva yhtiö, joka on oman sijaintimaansa lainsäädännön perusteella velvollinen laatimaan maakohtaisen raportin.

Toisaalta, mikäli ranskalainen yhtiö on konsernin sisällä määrätty raportointivelvolliseksi, sen raportointivelvollisuus ei poistu, vaikka yhtiö, joka sen omistaa tai kontrolloi olisi oman sijaintimaansa lainsäädännön perusteella velvollinen laatimaan maakohtaisen raportin.

Maakohtainen raportti tulisi laatia 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Laiminlyönnistä voi seurata jopa 100 000 euron suuruinen sanktio.

Intia

Intian välittömän verotuksen keskuslautakunta julkaisi 16. lokakuuta 2015 uudistetun viranomaisohjeen siirtohinnoittelusta (ohje nro.15). Ohjeen tarkoitus on tarjota siirtohinnoittelu- ja veroviranomaisille käytännön ohjeita siirtohinnoittelusäännösten soveltamiseen ja sitä kautta muun muassa varmistaa siirtohinnoitteluun liittyvien menettelyiden yhdenmukaisuus. Ohjeella pyritään myös tehostamaan veroviranomaisten siirtohinnoitteluun liittyvää työtä.

Ohjeessa otetaan kantaa esimerkiksi siihen, mitä tulisi huomioida siirtohinnoittelutarkastuskohteiden valikoimisessa. Intiassa siirtohinnoittelutarkastusten kohteet on aiemmin valittu lähinnä liiketoimien arvon perusteella, kun taas uudistetussa ohjeessa painopiste on riskeissä. Riskien painottaminen siirtohinnoittelutarkastuksissa osoittaa Intian halukkuutta siirtyä OECD:n BEPS-projektin mukaisiin siirtohinnoitteludokumentaatiovaatimuksiin.

Lue lisää PwC:n Tax Insights -julkaisusta

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)