Portugalissa asuvan Suomesta saadun eläkkeen verotus

22.10.2015  |  Uutiset, Verotus

Verohallinto on ottanut kantaa Portugalissa asuvan Suomesta saadun eläkkeen verotukseen. Suomen ja Portugalin välinen verosopimus (SopS 27/1971) rajoittaa Suomen verotusoikeutta sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamiin eläkkeisiin.

Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen mukaan Portugalissa verosopimuksen mukaan asuvalle Suomesta aikaisempaan yksityiseen palvelukseen perustuva eläke verotetaan vain Portugalissa. Jos maksettava eläke perustuu Suomen valtiolle, kunnalle tai muulle julkisoikeudelliselle yhteisölle suoritettuun palvelukseen voidaan eläke verottaa Suomessa, ja mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan Portugalissa.

Kannanoton mukaan verosopimuksen mukaan Portugalissa asuvalle Suomesta maksettava itse otettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen, yrittäjän eläkelakiin, maatalousyrittäjän eläkelakiin tai liikennevakuutuslakiin perustuva eläke ja näihin eläkelakeihin perustuva työkyvyttömyyseläke sekä kansaneläke verotetaan Suomessa. Mainittuja eläkkeitä ei kuitenkaan veroteta Suomessa, jos henkilö osoittaa, että kyseinen tulo on Portugalissa veronalaista eli Portugalin erityisiä verovapaussäännöksiä ei sovelleta eläkkeisiin.

Tämä koskee kaikkia Portugalissa asuvia ja tällaisia eläkkeitä Suomesta saavia henkilöitä eikä sillä ole merkitystä, minä vuonna he ovat muuttaneet Portugaliin.

Verohallinnon kanta perustunee siihen, että se ei katso kannanoton kohteena olevia eläkkeitä Suomen ja Portugalin verosopimuksen artiklassa 18 tarkoitetuksi aikaisempaan palvelukseen perustuvaksi eläkkeeksi, vaan artiklan 21 mukaiseksi erikseen mainitsemattomaksi tuloksi. Ainakin YEL- ja MYEL-eläkkeen osalta voitaisiin olla toistakin mieltä. Näissä kyseessä ovat kuitenkin pitkälti TYEL-eläkkeeseen rinnastettavat vanhuuseläkkeet tai työkyvyttömyyseläkkeet.

Siten Portugalissa asuvien YEL- tai MYEL-eläkettä saavien henkilöiden olisi syytä vaatia eläkeen verottomuutta Suomessa verosopimuksen 18 artiklan nojalla, huolimatta Verohallinnon uudesta kannasta. Tällöin tulee kuitenkin varautua siihen, että asiaan saadaan lopullinen kanta vasta muutoksenhaun kautta.

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)