Säännösehdotukset maakohtaisesta raportoinnista julkaistu USA:ssa

14.1.2016  |  Uutiset, Verotus

Yhdysvaltojen valtionvarainministeriö (The Treasury Department) ja verohallinto (Internal Revenue Service, IRS) julkaisivat 21. joulukuuta 2015 odotetut säännösehdotukset OECD:n BEPS-suositusten mukaisesta maakohtaisesta raportoinnista Yhdysvalloissa. Ehdotuksen mukaan maassa sijaitsevan kansainvälisen konsernin emoyhtiön tulee laatia vuosittain maakohtainen raportti (U.S. country-by-country report, CbC), mikäli konsernin yhteenlaskettu liikevaihto on ollut vähintään 850 miljoonaa USA:n dollaria edeltävällä tilikaudella.

Maakohtainen raportti annetaan uudella lomakkeella, jonka IRS tulee laatimaan. Maakohtainen raportti mukailee OECD:n luomaa mallipohjaa ja siinä konsernin tulee siis ilmoittaa maakohtaisia tietoja konsernin tuloista, maksetuista veroista sekä tiettyjä konsernin taloudellista aktiivisuutta koskevia tietoja.

Verovuotta koskeva raportti tulee jättää yhdessä konsernin emoyhtiön verovuotta koskevan veroilmoituksen kanssa, eli se tulee jättää kahdeksan ja puolen kuukauden kuluessa konsernin emoyhtiön verovuoden päättymisen jälkeen. Aika on huomattavasti lyhyempi kuin OECD:n ehdottama yhden vuoden maksimiaika. Säännösten on ehdotettu tulevan sovellettavaksi lopullisten säännösten voimaantulon jälkeen alkavalta emoyhtiön verovuodelta. Näin ollen, mikäli säännökset tulevat valmiiksi vuoden 2016 aikana, tulisivat ne ensimmäistä kertaa sovellettavaksi 1.1.2017 alkaviin tilikausiin yhtiöillä, joiden tilikausi on kalenterivuosi. Tällöin ensimmäinen maakohtainen raportti tulisi jättää viimeistään 15.9.2018 yhdessä vuoden 2017 veroilmoituksen kanssa. Jos yhteisöllä on kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, voi se kuitenkin joutua jättämään raportin jo tätä päivää aikaisemmin (riippuen säännösehdotusten voimaantulohetkestä).

Lue lisää aiheesta Tax Insights -julkaisustamme

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)