Saksalaiskaupungit houkuttelevat edelleen kiinteistösijoittajia, brexit painaa Lontoota

23.11.2016  |  Lehdistötiedote, Uutiset

Kiinteistösijoittajien suosikkikaupungit sijaitsevat edelleen vähäriskisessä Saksassa. Helsinki on suosituimpien kaupunkien listalla sijalla 18. Tiedot ilmenevät PwC:n ja Urban Land Instituten tuoreesta kiinteistöalan selvityksestä.

Vuosittain tehtävässä PwC:n ja Urban Land Instituten Emerging Trends in Real Estate® Europe 2017 -kyselytutkimuksessa arvioidaan Euroopan merkittävimpien kaupunkien houkuttelevuutta kiinteistösijoituskohteina. Raportti perustuu lähes 800 kansainvälisesti tunnetun Euroopassa toimivan kiinteistöalan ammattilaisen näkemyksiin.

”Halu minimoida riskit on saanut monet kiinteistöalan ammattilaiset kääntämään katseensa Saksaan. Saksalaiskaupungit suorastaan jyräävät kiinteistösijoittajien rankinglistalla: ykkösenä on Berliini, kakkosena Hampuri ja kolmosena Frankfurt. Dublin kiilaa neloseksi ja vitosena on München”, PwC:n kiinteistösijoitusmarkkinoihin erikoistunut asiantuntija Jari Lehtinen sanoo.

Helsinki jakaa mielipiteitä

Pohjoismaiset markkinat lujittivat raportin mukaan asemaansa globaalin pääoman kohteena. Hyvä demografia, talouskasvu ja korkea elintaso pitävät Kööpenhaminan ja Tukholman 10 suosituimman joukossa ja Oslonkin lähituntumassa 12.:nnella sijallaan.

Helsinki, listan sijalla 18, sen sijaan kärsii naapurimaitaan hitaammasta talouden elpymisestä. Jotkut tosin näkevät tämän mahdollisuutena, koska investointien tuotot ovat yhä melko korkeat.

”Suomella ei voi mennä huonommin kuin viimeisinä muutamana vuotena. Talouskasvu ei ole suurta, joten vuokratuototkin pysyvät vaatimattomina”, kommentoi yksi vastaajista. Osa vastaajista on huolissaan Venäjän vaikutuksesta Suomen talouteen.

Jotkut taas ovat erittäin luottavaisia talouskasvuun ja pitävät Helsinkiä hyvänä mahdollisuutena, jopa haasteena, joskin potentiaalisten kohteiden määrän osalta rajoitettuna.

”Helsingin nähdään erottuvan muusta Suomesta selkeästi. Korkeakouluopiskelijoita ja työvoiman hyvää koulutustasoa pidetään Helsingin valttina; trendit suosivat nyt urbaaneja keskuksia, joissa on paljon nuoria ja hyvin koulutettuja ihmisiä”, Lehtinen toteaa.

Verotuksella ja sen ennakoitavuudella on merkittävä painoarvo sijoituspäätösten tekemisessä. Kiinteistöverotusta on Suomessa kiristetty ja sitä ollaan edelleen kiristämässä. Tämä vaikuttaa kielteisesti sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin.

”Kiinteistösijoitukset on perinteisesti rahoitettu hyvin velkapainotteisesti. Suomessa on tällä hetkellä rajoitettu konsernin sisäisten korkokulujen vähennysoikeutta verotuksessa. Nykyisen lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ja epävarmuus tulevasta lainsäädäntökehityksestä huolestuttavat kiinteistösijoittajia”, kommentoi PwC:n veroasiantuntija Jarna Pukkila.

Kansanäänestyksen tulos painoi Lontoon laskuun

Lontoo kärsi EU-äänestyksen tuloksesta ja putosi viime vuoden sijalta 11 sijalle 27. Lontoo on silti globaalin pääoman ensisijainen kohde Euroopassa; syyskuun 2016 lopussa se oli 12 kuukauden aikana houkutellut Real Capital Analyticsin arvion mukaan 31 miljardia euroa.

EU-äänestyksen jälkeen tehtyjen kyselyjen mukaan 90 % vastaajista ennusti UK:n sijoitus- ja kiinteistöarvojen laskevan. Tästä huolimatta alan johtajat uskovat Lontooseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja ovat he kiinnostuneita myös muista Iso-Britannian kaupungeista.

Raportista kuvastuu laajalle levinnyt epävarmuus brexitin vaikutuksista kiinteistömarkkinoihin. Pitkän aikavälin vaikutus Lontooseen riippuu paljon siitä, päättävätkö alan toimijat sijoittaa työntekijänsä EU-maihin ja siitä, pystyvätkö Lontooseen jäävät houkuttelemaan oikeanlaista osaamista.

Vaikka sijoittajat edelleen näkevät kiinteistöillä arvoa monilla alueilla Euroopassa, tuotto-odotuksia on laskettu. Aktiivisen varainhallinnan ja sijoittamisen sekä vaihtoehtoisten kohteiden rooli tuottojen saamisessa on korostunut.

”Vaihtoehtoisia kohteita ovat esimerkiksi koulukiinteistöt tai palvelutalot. Hoiva-alaan sijoittaminen on selvä trendi ja se näkyy myös Suomessa”, kiinteistösijoitusmarkkinoihin erikoistunut PwC:n asiantuntija Jari Lehtinen sanoo.

Poliittinen epävarmuus huolettaa, usko tulevaan ei silti juuri horju

Vastaajista 89 % nimesi kansainvälisen poliittisen epävarmuuden suurimmaksi huolenaiheeksi vuonna 2017. Syinä tähän ovat Ranskan, Saksan ja Hollannin tulevat vaalit sekä siirtolaisuus ja terrorismi. Lähes puolet vastaajista uskoo siirtolaiskriisin pahenevat tulevana vuonna, ja terrorismia pidetään pääuhkana julkisille tiloille ja yksityisille rakennuksille. Poliittisen epävarmuuden ei uskota laantuvan lähiaikoina – lähes kaksi kolmesta vastaajasta uskoo sen pahenevan seuraavan 3–5 vuoden aikana.

Geopoliittisen epävarmuuden ja EU-äänestyksen seurauksien lisäksi kiinteistöalan vaikuttajat näkevät myös muita muutostekijöitä, jotka vaikuttavat alaan merkittävästi. Näitä ovat väestön ikääntyminen ja alan näkemys rakennetun ympäristön roolista. Teknologinen disruptio ja jakamistalouden lisääntyvä merkitys ovat siirtämässä painopistettä taloudellisesta pääomasta tuotteisiin, tai laajemmin ilmaistuna ”kiinteistöihin palveluna”.

Kaupungistuminen ja kuluttajien muuttuvat odotukset ovat pohjustaneet mm. terveydenhuollon, hotellien, opiskelija-asuntoloiden ja tuetun asumisen suosiota. Sektorikohtaisten investointiodotuksien top 10:ssä on 8 asumiseen liittyvää sektoria. Perinteiset toimistot ja kauppakeskukset eivät enää ole niitä, joista tuotto-odotukset vuonna 2017 ovat kovimmat.

Kaikesta huolimatta vastaajat ovat liiketoimintansa näkymiin vain hieman vähemmän luottavaisia kuin viime vuonna. Vähän alle puolet ei odota muutosta tuottoihin tai henkilöstön määrään. Pääomavirtojen uskotaan pysyvät voimakkaina ja kiinteistöalaa pidetään yhä tuottoisana moniin muihin sijoituskohteisiin verrattuna.

Kiinteistösijoittajien top 10 Euroopassa 2017:

1. Berliini
2. Hampuri
3. Frankfurt
4. Dublin
5. München
6. Kööpenhamina
7. Lissabon
8. Tukholma
9. Madrid
10. Lyon
….
18. Helsinki
Lisätietoja: Jari Lehtinen, PwC, puh. 020 787 8338,

www.pwc.com/etreeurope

Raportti pdf-muodossa

Emerging Trends in Real Estate® Europe

Euroopan kiinteistösijoitustrendejä kartoittavaa vuosittain ilmestyvää tutkimusraporttia on julkaistu vuodesta 2003 lähtien. Raportin tuottavat yhteistyössä Urban Land Institute (ULI) ja PwC. Raportti tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen Euroopan kiinteistösijoitusmarkkinoiden nykytilaan ja kehitystrendeihin, kiinteistörahoitukseen ja pääomamarkkinoihin ja kertoo myös trendeistä kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisiin alueisiin jaoteltuina. Tuorein raportti perustuu lähes 800 kansainvälisesti tunnetun kiinteistöalan ammattilaisen näkemyksiin; vastaajien joukossa on muun muassa kiinteistösijoittajia, rakentajia, pääoman tarjoajia, agentteja ja konsultteja.

Urban Land Institute

Urban Land Institute (ULI) on globaali, jäsentensä tukema, voittoa tavoittelematon koulutus- ja tutkimusinstituutti. ULIn missiona on tarjota johtajuutta kestävän maankäytön ja kestävien yhteisöjen luomisessa maailmanlaajuisesti. Vuonna 1936 perustetulla instituutilla on lähes 40 000 jäsentä, jotka edustavat kaikkia maankäytön ja rakentamisen toimialoja.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 930 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Jari Lehtinen

Corporate Finance

+358 (0)20 787 8338

  

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)