Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus

9.4.2020  |  Uutiset

Tilanne 8.4.2020

Finanssisektorin viimeaikaisten, koronavirusepidemian aiheuttamien voimakkaiden muutosten johdosta Suomen PwC on arvioinut suomalaisten työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta 8.4.2020. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus on kohentunut osakemarkkinoiden hieman toivuttua maaliskuun pohjalta koronapelkojen laantuessa. 

Vakavaraisuusaste kuvastaa omien varojen suhdetta suhteessa eläkevastuuseen, ja on siten taloudellisen tilan indikaattori.  Mitä alhaisempi vakavaraisuusaste, sen todennäköisempää yhtiön ajautuminen vararikkoon on. Vakavaraisuusasema puolestaan tarkoittaa omien varojen suhdetta sijoitusten riskillisyyteen. Mitä pienempi vakavaraisuusasema, sitä korkeampi on yhtiön ottama riski suhteessa sen omiin varoihin. 

Vakavaraisuusaste

Analyysimme mukaan keskimääräisen TyEL-toimijan vakavaraisuusaste on pudonnut vuoden 2020 aikana 8,5 %-yksikköä, ollen 8.4. 119,8 %. Lisäksi työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusasemat ovat pudonneet merkittävästi vuoden 2019 lopusta. Keskimääräisen TyEL-toimijan vakavaraisuusasema 8.4.2020 oli 1,44, kun se oli 1,67 vuoden vaihteessa. 

Analyysissä on oletettu, että työeläkeyhtiöt eivät ole aktiivisesti muuttaneet allokaatiotaan 31.12.2019 jälkeen.

Vakavaraisuusasema

 

Arviomme mukaan koko eläkejärjestelmän varallisuutta, jota 31.12.2019 oli TELAn mukaan n. 215 miljardia euroa, on hävinnyt vuoden 2020 aikana noin 21 miljardia euroa. 

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus on vielä kohtuullisella tasolla, mutta noin 40 %:n osakehintojen pudotus 8.4. hintatasoilta saattaa viedä heikoimman vakavaraisuuden omaavat työeläkeyhtiöt vakavaraisuusrajalle. Mitä lähemmäs vakavaraisuusraja tulee, sitä kovempi paine työeläkeyhtiöillä on myydä riskillisiä sijoituksia pois. 

STM kertoi 16.3.2020, että työeläkeyhtiöt saavat poiketa vakavaraisuussäännöksistä taloustilanteen vuoksi. STM päätti 27.3.2020 Valtioneuvoston asetuksella (144/2020) pidentää taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräaikaa kolmeen vuoteen.

Seuraamme markkinoiden kehitystä ja päivitämme tiedon suomalaisten työeläkeyhtiöiden vakavaraisuustilanteesta toistaiseksi viikoittain.

 

Lisätietoja:

Marko Lehto
020 787 8216

Olli Punkkinen
020 787 7749

Markku Kukkala
020 787 8215

 


Tilanne 31.3.2020

Vakavaraisuusaste

Analyysimme mukaan keskimääräisen TyEL-toimijan vakavaraisuusaste on pudonnut vuoden 2020 aikana 8,9 %-yksikköä, ollen 31.3. 119,4 %. Lisäksi työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusasemat ovat pudonneet merkittävästi vuoden 2019 lopusta. Keskimääräisen TyEL-toimijan vakavaraisuusasema 31.3.2020 oli 1,4, kun se oli 1,7 vuoden vaihteessa. 

Analyysissä on oletettu, että työeläkeyhtiöt eivät ole aktiivisesti muuttaneet allokaatiotaan 31.12.2019 jälkeen.

Vakavaraisuusasema

 

Arviomme mukaan koko eläkejärjestelmän varallisuutta, jota 31.12.2019 oli TELAn mukaan n. 215 miljardia euroa, on hävinnyt vuoden 2020 aikana noin 23 miljardia euroa. 

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus on vielä kohtuullisella tasolla, mutta noin 40 %:n osakehintojen pudotus 31.3. hintatasoilta saattaa viedä heikoimman vakavaraisuuden omaavat työeläkeyhtiöt vakavaraisuusrajalle. Mitä lähemmäs vakavaraisuusraja tulee, sitä kovempi paine työeläkeyhtiöillä on myydä riskillisiä sijoituksia pois. 

Solvenssi II -sääntelyä noudattavien vakuutusyhtiöiden kohdalla osakeriskin symmetrinen mukautus pienentää osakkeiden vakavaraisuusvaatimusta laskevassa markkinassa, jolloin vakuutusyhtiöt pystyvät paremmin kantamaan riskiä myös markkinan pohjalla. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöt puolestaan mahdollistavat sen, että valtioneuvosto voi asetuksellaan muuttaa pääomavaateiden suuruuksia. STM kertoi 16.3.2020, että työeläkeyhtiöt saavat poiketa vakavaraisuussäännöksistä taloustilanteen vuoksi. STM päätti 27.3.2020 Valtioneuvoston asetuksella (144/2020) pidentää taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräaikaa kolmeen vuoteen.

Kommentit on suljettu.