Työvoiman vuokraus sosiaalihuoltopalveluja varten verollista

10.10.2016  |  Uutiset, Verotus

Korkeimman hallinto-oikeuden 28.6.2016 antamassa vuosikirjapäätöksessä KHO:2016:101 työvoiman vuokraus sosiaalihuoltopalveluja varten katsottiin verolliseksi.

Tapauksessa A Oy sai tarjouskilpailujen kautta hoidettavakseen vanhusten palvelu- ja hoivakoteja. A Oy:llä oli Valviran myöntämä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa tarkoitettu lupa lukuisiin A Oy:n paikkakunnalla ylläpitämiin palvelu- ja hoivakoteihin, mutta ei vielä uuden sopimuksen alkaessa juuri kyseiseen palvelu-/hoivakotiin. Lupakäsittelyn vireilläoloajaksi A Oy tekee kunnan kanssa palvelusopimuksen ja toimittaa sopimukseen vaatiman työvoiman kunnalle siihen saakka, kunnes A Oy saa ko. palveluiden edellyttämän toimiluvan palvelutaloon/hoivakotiin.

KHO:n mukaan sosiaalialan ammatillisen työvoiman luovuttaminen kunnalle sosiaalihuoltopalveluja varten oli arvonlisäverollista, sillä sosiaalihuoltopalvelun verottomuudelle säädetty edellytys viranomaisen luvasta ei luovutuksen hetkellä vielä täyttynyt A Oy:n lupahakemuskäsittelyn ollessa kesken.

Vertailun vuoksi KHO on päätöksessään KHO:2013:39 katsonut lääkäreiden suorittamien lääkäripalvelujen alihankinnan arvonlisäverottomaksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynniksi. Verohallinnon tulkinnan mukaan tämä koskee myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvoiman vuokrausta terveyden- ja sairaanhoitopalveluja varten.

Sosiaalipalvelujen ja terveydenhoitopalvelujen vuokrauksen verokäsittelyn ero johtuu siitä, miten arvonlisäverolaissa on määritelty verottomuuden perusteet sosiaalihuoltopalveluille ja terveyden- ja sairaanhoitopalveluille. Sosiaalihuoltopalvelujen verottomuus pohjautuu lupamenettelyn kautta tapahtuvaan viranomaisvalvontaan, kun taas terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen verottomuus ammattihenkilön statukseen ja palvelun luonteeseen, jota henkilö tulee suorittamaan.

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)