Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

7.4.2016  |  Uutiset, Verotus

Verohallinto on päivittänyt ohjettaan tappioiden poikkeuslupahakemuksista omistajanvaihdostilanteissa.

Verohallinto on 21.3.2016 antanut uuden ohjeen A72/200/2015 koskien vahvistettujen tappioiden poikkeuslupakäytäntöä. Uusi ohje korvaa Verohallituksen 4.12.1996 antaman ohjeen ”Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos” (dnro 634/348/1996) sekä vahvistettuja tappioita, käyttämättömiä yhtiöveron hyvityksiä ja veroylijäämiä koskevaa poikkeuslupakäytäntöä käsittelevät Verohallinnon tiedotteet 2/1999 (17.2.1999) ja 12/1999 (13.9.1999).

Päivitetyssä ohjeessa on huomioitu lainsäädännön muutokset sekä poikkeuslupia koskevan oikeuskäytännön vaikutukset. Ohjetta on täsmennetty oikeuskäytännön perusteella muun muassa poikkeusluvan myöntämisedellytysten sekä hakemuksen jättämisajankohdan osalta. Uusi ohje sisältää esimerkiksi seuraavat täsmennykset:

  • poikkeusluvan myöntämiselle katsotaan olevan erityisiä syitä, kun omistajanvaihdos on tapahtunut liiketaloudellisista syistä tai niihin rinnastettavista syistä;
  • erityisenä syynä voidaan pitää aikaisemmassa ohjeistuksessa esitettyjen syiden lisäksi esimerkiksi omistajanvaihdoksen seurauksena tapahtuvaa markkina-aseman vahvistumista ja yrityksen toiminnan kehittämistä, tehostamista ja laajentamista (esim. KHO 2010:21);
  • poikkeuslupa voidaan myöntää myös keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille sekä asunto-osakeyhtiöille; ja
  • poikkeuslupaa voidaan hakea, vaikka yhtiön omistajanvaihdostilikauden tilinpäätös ei ole valmistunut.

Verohallinnon ohje Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)