Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvollisuus voi tuoda yllätyksiä

8.9.2015  |  Artikkelit, Verotus

Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoisesta alv-velvollisuudesta seuraa laaja verovelvollisuus. Alv-verovelvollisuus ei voi koskea esim. vain metsänmyyntiä.  

Arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan yleishyödyllinen yhteisökin on verovelvollinen liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Toiminta on kuitenkin arvonlisäverollista vain, jos siitä saatua tuloa pidetään tuloverolain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona. Myös elinkeinotoiminta voi olla arvonlisäverotonta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa (1.1.2016 lukien 10 000 euroa).

Yleishyödyllinen yhteisö voi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverolain 12 §:n nojalla arvonlisäverovelvolliseksi. Yhteisö ei voi kuitenkaan valita, mistä liiketoiminnasta vero maksetaan, sillä vapaaehtoisesta hakeutumisesta seuraa, että kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaran ja palvelun myynti on arvonlisäverollista, ellei myyntiä ole nimenomaisesti arvonlisäverolaissa vapautettu verosta (esim. terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut). Tulkinta perustuu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun 15.03.1999 T430. Tulkinta saattaa joissakin tapauksissa tuoda jälkikäteen yllätyksen arvonlisäverovelvollisuuden laajuudesta.

Verohallinnossa on viimeaikoina kiinnitetty huomiota alkutuottajina, lähinnä metsänomistajina vapaaehtoisesti hakeutuneisiin yhteisöihin. Verohallinto ja myös Helsingin hallinto-oikeus on tulkinnut metsänmyynnistä verovelvolliseksi hakeutumisen koskevan paitsi metsänmyyntiä, myös kaikkea muuta yleishyödyllisen yhteisön muuksi kuin elinkeinotoiminnaksi katsottavaa sääntöjen mukaista maksullista toimintaa. Tulkinnassa ei ole annettu merkitystä esimerkiksi sille, että YTJ-lomakkeella on oma kohta arvonlisäverolain 12 §:n nojalla vähäisen liiketoiminnan harjoittajan ja yleishyödyllisen yhteisön yleisestä toiminnasta verovelvolliseksi hakeutumiselle ja oma kohta alkutuotannosta verovelvolliseksi hakeutumiselle. Tulkinta ei ole lainvoimainen ja siihen saataneen ratkaisu korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Jotkut yhteisöt on merkitty vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi alkutuottajana metsän omistamisesta vuonna 1994 tehdyn hakemuksen perusteella. Kyseisenä vuonna tehty hakeutuminen on tehty tuolloin voimassa olevan arvonlisäverolain 48 §:n 3 momentin perusteella, minkä vuoksi verovelvolliseksi hakeutuminen voidaan tässä tapauksessa rajata koskemaan vain metsätaloutta. Myös Helsingin hallinto-oikeus on katsonut, että ko. lainkohdan nojalla tehty hakeutuminen ei koske yhteisön muuta liiketoimintaa. Hallinto-oikeuden päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen.

Jotta yhteisölle ei tule yllätyksiä alv-velvolliseksi hakeutumisen johdosta, yhteisön kannattaa olla tietoinen siitä, onko se arvonlisäverovelvollisena ainoastaan elinkeinotoiminnasta vai vapaaehtoisen hakeutumisen perusteella kaikesta liiketoiminnasta. Myös sillä, missä vaiheessa metsänmyynnistä on hakeuduttu arvonlisäverovelvolliseksi, on merkitystä. Autamme mielellämme yhteisöäsi kartoittamaan arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumiseen liittyviä riskejä.

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)