Verohallinnon arvostamisohjetta päivitetty

5.1.2016  |  Uutiset, Verotus

Verohallinnon antama ohje Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa on päivitetty vuodelle 2016.

Ohjeen sisältöä on päivitetty muuttuvien veroprosenttien sekä ohjeessa esiteltyjen hintatilastojen osalta. Yritysvarallisuuden arvostamisen osalta päivitetyssä ohjeessa on myös muutoksia liittyen useaa toimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden arvostamiseen sekä osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen sisällytetyn lunastuslausekkeen merkitykseen.

Kuten aikaisemminkin, myös päivitetyn ohjeen mukaan tilanteessa, jossa osakeyhtiön arvoa ei voida perustaa vertailuluovutuksiin, osakkeen arvo määritellään yleensä koko yrityksen substanssi- ja tuottoarvon perusteella. Jos yhtiössä on monenlaista toisistaan riippumatonta toimintaa, päivitetyn ohjeen mukaan yhtiön osat voidaan kuitenkin arvostaa erikseen. Uusi arvostustapa voi lähinnä nostaa yrityksen perintö- ja lahjaverotuksessa käytettävää arvoa, mikä osaltaan korostaa ns. sukupolvenvaihdoshuojennuksen merkitystä.

Päivitetyssä ohjeessa on otettu kantaa myös etenkin perheyhtiössä yleiseen järjestelyyn, jossa osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä on sovittu yhtiön osakkeelle sen käypää arvoa matalampi lunastushinta. Tällaisella lunastuslausekkeella voidaan tehokkaasti ehkäistä osakkeiden luovuttamista nykyisen osakaspiirin ulkopuolelle. Päivitetyn ohjeen mukaan lunastushintaa ei kuitenkaan voida pitää osakkeen käypänä arvona.

Verohallinnon omaksuma kanta osakkeen lunastushinnan merkityksestä osakkeen käyvän arvon määrittelyssä perustuu vanhaan oikeuskäytäntöön, joka ei sellaisenaan ole sovellettavissa kaikkiin tilanteisiin. Lunastuslausekkeen merkityksestä on myös vireillä oikeustapauksia, jotka saattavat tulevaisuudessa johtaa tulkinnan muuttumisen. Toistaiseksi ohjeessa omaksuttu kanta on kuitenkin syytä ottaa huomioon suunniteltaessa esim. osakkeiden lahjoittamista.

Katso koko ohje

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)