Veroilmoitusten jättöaika lähestyy – dokumentointivelvollisilla huomioitavaa myös siirtohinnoitteluun liittyen

16.4.2018  |  Uutiset, Verotus

Mikäli yhtiösi verovuosi on kalenterivuosi, tulee veroilmoitus jättää Verohallinnolle 30.4.2018 mennessä. Siirtohinnoitteludokumentointivelvollisten yhtiöiden tulee antaa veroilmoituksen liitteenä lomake 78 (selvitys siirtohinnoittelusta). Lomakkeella 78 annetaan selvitys verovelvollisen harjoittamasta toiminnasta, kannattavuuteen liittyviä tunnuslukuja sekä selvitys etuyhteysliiketoimista, joista yrityksen on laadittava siirtohinnoitteludokumentointi. Etuyhteysliiketoimien euromääräiset volyymit tulee eritellä liiketoimityyppikohtaisesti.

Vaikka tehtävä saattaa vaikuttaa ensisilmäyksellä helpolta, suosittelemme, että lomake 78 täytetään erityisellä huolellisuudella. Ylimääräisiltä selvityspyynnöiltä välttyäkseen verovelvollisen on suositeltavaa erityisesti varmistua siitä, että lomakkeella 78 esitetyt liiketoimitiedot ovat linjassa varsinaisessa siirtohinnoitteludokumentaatiossa esitetyn kanssa.

On myös mielenkiintoista, että Verohallinto on hiljattain julkaissut jo verovuotta 2018 koskevan liitelomakkeen 78.

On huomattava, että uudistunut liitelomake 78 annetaan vasta veroilmoituksen 2018 yhteydessä, eli kalenterivuotisilla asiakkailla vasta keväällä 2019.

Koska päivitetty versio 78 lomakkeesta on huomattavasti edeltäjäänsä yksityiskohtaisempi ja sisältää kokonaan uusia sisältövaatimuksia, on hyvä luoda yleiskatsaus verovuoden 2018 liitelomakkeeseen 78 jo nyt. Verovuoden 2018 lomakkeella 78 on selvitettävä edellisen lisäksi muun muassa seuraavia lisätietoja toiminnan sisällöstä:

  • Onko verovelvollisen kannattavuudelle asetettu vähimmäistaso etuyhteysosapuolten kanssa tehtyjen järjestelyiden avulla
  • Onko verovelvollinen mukana kustannustenjakosopimuksessa
  • Onko kustannustenjakosopimuksen osapuolissa tapahtunut muutoksia tilikauden aikana
  • Onko konserniyhtiöiden välillä siirrettä toimintoja verovuoden aikana
  • Onko verovelvollisen liiketoimintaan liittyviä sopimuksia muutettu niin, että jatkossa tuotot realisoi ja riskit kantaa toinen etuyhteysosapuoli.

Lisäksi uudella liitelomakkeella 78 vaaditaan yksityiskohtaista tietoa etuyhteysosapuolten maksamista kompensaatioista toiminnan kustannuksiin, kuten markkinointikustannuksiin ja tutkimus- ja tuotekehityskustannuksiin liittyen. Myös aineettoman omaisuuden omistuksen muutoksista vaaditaan selvitystä.

Verovuoden 2018 lomakkeen 78 sisältövaatimukset muistuttavat hämmentävän paljon itse siirtohinnoitteludokumentaation sisältövaatimuksia.

Jatkossa korostuu siten entisestään se, että liitelomake 78 on täytetty huolellisesti sekä johdonmukaisesti siirtohinnoitteludokumentaation kanssa.

Lomake 78 kannattaa täyttää jo alkuvaiheessa mahdollisimman huolellisesti, jotta viranomainen saa kaikki tarvitsemansa tiedot kerralla eikä tarvetta siirtohinnoitteluun liittyvien yksityiskohtien selvittämiseksi viranomaisen puolelta tulisi.

 

Tilaa maksuton opas 10 tärppiä yritysveroilmoituksen laatimiseen

Linda Karhinen

Siirtohinnoittelu

+358 (0)20 787 7793

  

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)