Y-sukupolven naisille työssä tärkeintä on mahdollisuus edetä

6.3.2015  |  Lehdistötiedote, Uutiset

Nuoret naiset haluavat edetä urallaan. He vaihtavat työpaikkaa, jos nykyinen työnantaja ei anna etenemiseen mahdollisuuksia. Myytti naisten irtisanoutumisesta perheen perustamisen takia on aikansa elänyt.

Y-sukupolven naiset (syntyneet 1980–1995) pitävät houkuttelevimpina työnantajina sellaisia, jotka pystyvät tarjoamaan mahdollisuuksia uralla etenemiseen.  Lähes yhtä tärkeänä pidetään kilpailukykyistä palkkaa. Tiedot selviävät PwC:n tuoreesta kansainvälisestä raportista The female millennial: A new era of talent.

Tutkimus tehtiin jo kolmatta kertaa, ja siinä oli mukana lähes 9 000 naista 75 eri maasta. Heistä yli puolet nosti uralla etenemisen mahdollisuudet kärkeen, kun sen sijaan esimerkiksi joustavat työmahdollisuudet mainitsee houkuttelevaksi reilu kolmannes.

– Työnantajat, jotka pystyvät vastaamaan tähän haasteeseen, saavat joukon parhaat osaajat. Työnantajilla on vielä tekemistä koulutettujen ja kunnianhimoisten nuorten naisten odotuksiin vastaamisessa. Mitä pidempään Y-sukupolveen kuuluvat ovat olleet töissä, sitä vähemmän he uskovat urakehitykseen, kommentoi tutkimusta PwC:n partneri Sirpa Juutinen.

Uralla etenemisen mahdollisuudet näkyvät myös työnantajan vaihtamisessa. Kaikkein yleisimmät syyt työpaikanvaihtoon ovat olleet uralla etenemisen puute sekä se, ettei työ ollut tarpeeksi kiinnostavaa tai mielekästä. Tätä mieltä oli yhteensä lähes 60 prosenttia vastaajista.

Työpaikkaa vaihdetaan myös silloin, jos siinä ei pääse oppimaan ja kehittymään tai kun muualta saa paremman palkan. Vain 4 prosenttia ilmoitti lähteneensä sen takia, että halusi viettää enemmän aikaa perheen kanssa.

– Nuoret naiset eivät irtisanoudu perustaakseen perheen. Myytti on siis aikansa elänyt, Juutinen huomauttaa.

”Ylennyksissä suositaan miehiä”

Nuorilta naisilta kysyttiin myös, uskovatko he pääsevänsä nykyisessä työpaikassaan yrityksen ylimpään johtoon. Lähes puolet vastaajista piti tätä mahdollisena. Tästä huolimatta monet Y-sukupolven nuoret ovat sitä mieltä, että nykyinen työnantaja suosii miehiä ylennyksissä. Tätä mieltä on 43 prosenttia vastaajista, kun sama luku 2011 vuonna oli 29 %.

Mitä pidempään naiset ovat työelämässä, sitä enemmän he mielestään huomaavat miesten suosimista.

Vastaajat ovat sitä mieltä, että työnantajat puhuvat monimuotoisuudesta, mutta todellisuus ei heidän mielestään vastaa puheita: kaikilla ei todellisuudessa ole samoja mahdollisuuksia. Tämä näkemys on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana voimakkaasti.

Mielenkiintoinen on myös tieto, että vaikka nuori sukupolvi on tottunut digitaalisuuteen, se arvostaa kasvokkain annettavaa palautetta.  Palautteen pitäisi koskea tulevaisuuden kehittymistä sen lisäksi, että siinä arvioidaan edellisen kauden suorituksia.

Rahoitusala ei kiinnosta Y-sukupolvea

Myös työnantajan maineella on merkitystä Y-sukupolvelle. Nuoret naiset haluavat välttää maineeltaan kielteisiä aloja ja työnantajia. Kun heiltä kysyttiin, millä toimialalla he eivät halua olla töissä, ykkösenä ei-haluttujen listalla on rahoitusala. Tätä mieltä oli joka viides vastaaja. Myöskään puolustusala (16 %) sekä öljy- ja kaasuala (14 %) eivät houkuttele Y-sukupolvea.

– Nuoret arvostavat sitä, että työnantaja tekee jotakin maailman hyväksi, Juutinen sanoo.

Y-sukupolven naiset arvostavat myös kansainvälisyyttä. Yli 70 prosenttia heistä ilmoitti haluavansa tehdä töitä ulkomailla.

– Y-sukupolven naiset ovat koulutettua ja osaavaa joukkoa, josta moni työnantaja vielä tulee kilpailemaan. Se voittaa, joka löytää keinot edistää heitä ura- ja kehittymistoiveissaan, Juutinen summaa.


Houkuttelevinta työssä

* Uramahdollisuudet (53 %)

* Kilpailukykyinen palkka (52 %)

* Työjärjestelyjen joustomahdollisuudet (35 %)

* Hyvät edut (mm. eläke, terveydenhuolto, 33 %)

* Erinomaiset koulutus- ja kehittämisohjelmat (27 %)


5 suurinta syytä työpaikan vaihtoon

* Ei tarpeeksi mahdollisuuksia urakehitykseen (31 %)

* Työ ei ollut tarpeeksi mielenkiintoista tai mielekästä (27 %)

* Työssä ei ollut tarpeeksi mahdollisuuksia oppia ja kehittyä (21 %)

* Sain muualta parempaa palkkaa (20 %)

* Saamani palkka ei vastannut tekemääni työmäärää (20 %)


Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, partneri, PwC, puh. 020 787 7815, sirpa.juutinen(at)fi.pwc.com

Kaisa Heikkinen, PwC, viestintä, puh. 020 787 7906, kaisa.heikkinen(at)fi.pwc.com

Tutkimus on ladattavissa osoitteessa http://www.pwc.com/femalemillennial.


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 800 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 195 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure


Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)