Yritysjärjestelyjen verokohtelu

14.1.2016  |  Uutiset, Verotus

Verohallinto tiedotti huhtikuussa 2014 päivittävänsä yritysjärjestelyitä koskevan ohjeistuksensa ja antavansa syksyllä 2015 uudet ohjeet liittyen sulautumisen, jakautumisen, liiketoimintasiirron sekä osakevaihdon verotukseen. Verohallinto antoi 3.12.2015 uudet ohjeet koskien sulautumisen ja osakevaihdon verotusta ja 4.1.2016 koskien liiketoimintasiirron ja jakautumisen verotusta. Uusiin ohjeisiin on tehty lainsäädäntömuutoksista ja oikeuskäytännöstä aiheutuvat täydennykset ja korjaukset. Ohjeissa on käsitelty mm. yritysjärjestelyitä koskevien säännösten verotusperiaatteita, veronkiertotilanteita sekä kansallista ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Uudet ohjeet korvaavat aiemmat ohjeet ”Yritysjärjestelyt 10.1.1997” ja ”Yritysjärjestelyt verotuskäytännössä” (28.1.2000 Nro 3311/345/2000).

Aikaisempaan ohjeeseen verrattuna uudessa sulautumista koskevassa ohjeessa käsitellään laajasti sulautumisen verotusperiaatteita. Ohjeessa tarkastellaan sekä kotimaista että rajat ylittävää sulautumista ja tappioiden siirtymistä sulautumistilanteissa. Rajat ylittävien sulautumisten osalta ohjeessa mm. todetaan, että vastaanottava yhtiö voi vaatia sulautumisessa siirrettäväksi vain sulautuvan yhtiön asuinvaltiossa syntyneitä lopullisia tappioita.

Jakautumista koskevaa sääntelyä sekä verotusperiaatteita on uudessa ohjeessa käsitelty aiempaa kattavammin. Ohjeeseen on myös lisätty kohdat sekä osittaisjakautumisesta että vastikeosakkeiden omistussuhteista.

Osakevaihtoa koskevassa ohjeessa tarkastellaan mm. osakevaihdon soveltamisalaa sekä rahavastikkeen enimmäismäärää koskevia laskentaperiaatteita.

Liiketoimintasiirtoa koskevassa ohjeessa on käsitelty erityisesti sitä, millä edellytyksillä kiinteistöt ja toimitilat voivat muodostaa laissa tarkoitetun liiketoimintakokonaisuuden. Ohjeistuksen mukaan myös yksi kiinteistö voi muodostaa liiketoimintakokonaisuuden, mikäli kiinteistöä voidaan pitää itsenäisesti toimeentulevana taloudellisena yksikkönä.

Katso Verohallinnon ohjeet:

Yritysjärjestelyt ja verotus − sulautuminen (A20/200/2015 )

Yritysjärjestelyt ja verotus – osakevaihto (A21/200/2015)

Yritysjärjestelyt ja verotus – jakautuminen (A110/200/2015)

Yritysjärjestelyt ja verotus − liiketoimintasiirto (A111/200/2015)

 

Jätä kommentti

(* merkityt kentät ovat pakollisia. Sähköpostiosoitetta ei julkaista kommentin yhteydessä.)