PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för webbplatsen uutishuone.pwc.fi, hädanefter kallat ”nyhetsrummet”, som ägs av PricewaterhouseCoopers Ab, hädanefter kallat ”PwC”.

Genom att använda nyhetsrummet accepterar användaren dessa användarvillkor. Användaren har inte rätt att använda nyhetsrummet om han eller hon inte godkänner eller följer dessa användarvillkor.

Nyhetsrummets syfte är att tillhandahålla gratis information från PwC och att upprätthålla interaktiva funktioner och innehåll som bloggar där användare bland annat kan ge feedback, kommentera innehåll och diskutera ämnen om de vill.

Webbplatsadministratör

PricewaterhouseCoopers Ab

PricewaterhouseCoopers Ab (hädanefter PwC) är ett aktiebolag som är registrerat i Finland med FO-nummer 0486406-8 och vars registrerade adress är Östersjötorget 2, (PB 1015), 00180 Helsingfors.

Tfn. +358 (0) 20 787 7000, e-postadress: asiakaspalvelu@fi.pwc.com.

Upphovsrätt

PwC innehar upphovsrätten till allt material (med undantag av kommentarer från tredje part) i nyhetsrummet. Alla rättigheter förbehålles. Användning av innehållet i social media och andra kommunikationskanaler är tillåtet förutsatt att källan och författaren anges.

Ansvarsfrihet

Syftet med informationen i nyhetsrummet är att ge allmänna anvisningar om intressanta frågor. Användaren har fullt ansvar för användningen av informationen. Tillämpningen och följderna av lagstiftningen kan variera i stor utsträckning beroende på de aktuella omständigheterna. På grund av att lagar, regler och föreskrifter kan förändras och elektronisk kommunikation av naturen medför risker, kan informationen i nyhetsrummet vara föråldrad, ofullständig eller felaktig. Nyhetsrummet som sådant ska inte användas för att ersätta konsultationer med expertkonsulter inom revision, beskattning, juridik eller andra områden. Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas bör en expert rådfrågas.

Även om vi har gjort vårt bästa för att se till att informationen i detta nyhetsrum kommer från tillförlitliga källor, ansvarar PwC inte för fel eller ofullständigheter i uppgifterna eller för följder av användningen av dem. All information som finns i detta nyhetsrum presenteras ”som den är” utan att garantera fullständighet, noggrannhet, aktualitet eller resultat av dess användning. Vi kan inte heller ge någon form av uttrycklig eller indirekt garanti för informationen, till exempel garanti för funktionalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Inget av det som anges här ersätter i någon mån användarens egna undersökningar eller rationella tekniska och företagsekonomiska bedömningar. PwC eller dess partner, anställda eller ombud ansvarar inte inför användaren eller någon annan för beslut eller åtgärder som grundar sig på informationen i detta nyhetsrum eller för indirekta, särskilda eller andra liknande skador, inte ens i de fall där PwC varnat för risken för sådana skador.

Meddelande om integritet

Om användaren lämnar ut personuppgifter (till exempel namn och e-postadress) till PwC via detta nyhetsrum, inklusive e-postmeddelanden som skickas till nyhetsrumsadministratören, försäkrar PwC (som personuppgiftsansvarig) att företaget endast använder sådana personuppgifter för de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in i enlighet med dataskyddslagen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.

Användning av cookies

I nyhetsrummet används cookies. Cookies är en viktig del av webbplatsens funktionalitet. För att förbättra webbplatsen och garantera en bra användarupplevelse sparar cookies information om hur användaren använder webbplatsen.

Genom att besöka nyhetsrummet godkänner du användningen av cookies. Cookies kan inaktiveras genom att du ändrar webbläsarens inställningar. Inaktivering av cookies försämrar nyhetsrummets funktionalitet och användarupplevelse.

Med hjälp av cookies kan vi identifiera och anonymt räkna besökarna i nyhetsrummet och samla in information om hur och när nyhetsrummet används. Syftet med användningen av cookies är att analysera och utveckla nyhetsrummet, förbättra användarens användarupplevelse samt använda cookies för statistisk övervakning av nyhetsrummet och för att rikta in innehållet.

Cookies eller liknande tekniker, till exempel lokal datalagring i webbläsaren, skadar inte användarens terminal eller filer.

Användaren kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies.

Cookies

Leverantör Cookie Syfte Typ Livslängd
Google Analytics _ga Google Universal Analytics ställer in ett unikt ID som används för att beräkna data i analysrapporter. Mer information om Googles sekretesspolicy Beständig förstapartskaka 2 år
DoubleClick/Google test_cookie Inställning för godkännande av cookies Beständig tredjepartskaka 1 dag
Google Tag Manager _dc_gtm_UA-* Används för att hantera Google Universal Analytics-skriptet Beständig förstapartskaka 1 dag
HubSpot Analytics _hstc/_hssrc/_hssc/hubspotutk/hsfirstvisit HubSpot följer sessioner i analys- och marknadsföringssyfte. Mer om HubSpots sekretesspolicy Beständig förstapartskaka Från webbläsarsessionen till 10 år
LiveZhat pricewaterhousecoopersoy* Cookies används för att tillhandahålla chattfunktioner som visas på webbplatsen. Beständig förstapartskaka 2 dagar
DoubleClick Id/IDE Används för att identifiera webbläsaren i reklamsyfte och för att övervaka effektivitet och inställningar Beständig tredjepartskaka 2 år
Google Analytics _gali Analytisk uppföljning av användaren på denna webbplats. Läs mer om Googles sekretesspolicy Första partens sessionskaka Webbläsarsessionen
LinkedIn Insight Tag BizoData BizoData-cookie lagrar anonym affärsdemografisk profildata om användaren. Affärsdemografisk data kan innehålla anonyma koder för affärsdemografi, som företagets storlek, bransch, arbetets syfte, karriärnivå (seniority), men innehåller inga personuppgifter. Beständig tredjepartskaka 6 månader
LinkedIn Insight Tag BizoUserMatchHistory Cookien sparar information om när cookiens ID-värden synkroniserats med den tilldelade nätverkspartnern och ingår i LinkedIns tekniska lösning. Beständig tredjepartskaka 6 månader
LinkedIn Insight Tag BizoID BizoID-cookien lagrar en unik LinkedIn-användar-ID. Detta ID-värde innehåller inga personuppgifter. Beständig tredjepartskaka 6 månader
AppNexus Anj, sess, uuid2 För att visa och följa upp reklam. Läs mer här Beständig tredjepartskaka 3 månader
LinkedIn bcookie, bscookie, lidc För LinkedIn-integration Beständig tredjepartskaka 2 år
LinkedIn _bizo_bzid, _bizo_cksm, _bizo_np_stats Används för att identifiera besökare för ommarknadsföring Beständig förstapartskaka 1 dag
Wordfence wfvt_*, wordfence_verifiedHuman WordPress-utvidgningen Wordfence använder wfvt_ för att registrera besökets längd. wordfence_verifiedHuman används för att särskilja besökare från bottar. Beständig förstapartskaka 1 timme, 1 dag
PHP Session Cookie PHPSESSID Innehåller ett unikt värde som används för att upprätthålla användarens session Första partens sessionskaka Webbläsarsessionen
Google Analytics _gat_UA-18422985-1 Google Analytics individualisering och spårning av besökare Första partens sessionskaka Webbläsarsessionen
Google Analytics _gid Identifiering av användare Beständig förstapartskaka 1 dag
Google 1P_JAR/DV/NID Identifiering av Google-reklam Beständig tredjepartskaka Från webbläsarsessionen till 6 månader
LinkedIn bcookie/lidc/lang Delar knappfunktioner och användarspårning i LinkedIn Beständig tredjepartskaka Från webbläsarsessionen till 2 år
Google CONSENT Kontroll av godkännande av Googles användning av cookies Beständig tredjepartskaka 20 år
Facebook fr Uppföljning av Facebooks gilla-knapp. Läs mer om Facebooks integritetsskydd. Beständig tredjepartskaka 3 månader
Adobe gpv Adobes interna funktioner. Adobes praxis för integritetsskydd. Beständig tredjepartskaka 30 minuter
PwC messagesUTK Ospecificerad Beständig förstapartskaka 2 år
Gstatic/Google NID Reklamcookie från Google Beständig tredjepartskaka 6 månader
Adobe s_cc Kontrollerar om användaren har godkänt användningen av cookies eller inte Första partens sessionskaka Webbläsarsessionen
Adobe s_fid Individuell identifiering av användaren Beständig förstapartskaka 5 år
Adobe s_nr Kontrollerar när användaren har kommit till webbplatsen och om det är fråga om en återvändande eller ny användare Beständig förstapartskaka 1 år
Adobe s_ppv/s_ppvl Innehåller information om hur användaren surfar på en sida Första partens sessionskaka Webbläsarsessionen
Adobe s_sq Innehåller information om den länk som senast aktiverats av användaren Första partens sessionskaka Webbläsarsessionen
WordPress wordpress_test_cookie Kontrollerar om användaren har godkänt användningen av cookies Första partens sessionskaka Webbläsarsessionen

Övriga villkor

Nyhetsrummet kan ha länkar eller förbindelser till webbplatser som ägs eller drivs av en tredje part. PwC kontrollerar inte innehållet på tredje parts webbplatser och ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av en tredje part på deras webbplats.

Nyhetsrummet kan också ha länkar till sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). Länkade webbplatser som drivs av en tredje part laddas ner från dessa tjänsters egna servrar. Tjänster eller länkade webbplatser som tillhandahålls av tredje part omfattas av ifrågavarande tjänsters egna användarvillkor och andra villkor.

PwC förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor utan att meddela om det.