PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
18.10.2018|

Euroopan komissio on osoittanut Iso-Britannialle perustellun lausunnon johtuen maksamattomista tulleista

Euroopan komissio vaatii Isoa Britanniaa selvittämään, että maahantuontien yhteydessä kannettavat tullimaksut peritään säännösten mukaan. Tullimaksut päätyvät aina EU:n budjettiin, minkä vuoksi jäsenvaltioiden tulee periä tullimaksut säännösten mukaisesti. Jäsenvaltiot myös vastaavat rahallisesti mahdollisista puutteista tullimaksujen perinnässä.

Komissio oli jo aiemmin vaatinut Iso-Britannialta selvitystä maksamattomista tulleista, kun OLAF:in tarkastuksen yhteydessä vuonna 2017 ilmeni, että iso joukko maahantuojia oli käyttänyt väärennettyjä laskuja voidakseen ilmoittaa alhaisemman tullausarvon maahantuonnin yhteydessä (tullimaksun määrä perustuu tullausarvoon). Komission myöhempien tarkastusten yhteydessä ilmeni, että laaja-alaista tullausarvojen väärentämistä oli tapahtunut vuosien 2011 ja 2017 välillä tekstiili- ja jalkinesektoreilla Kiinasta peräisin olevilla tuotteilla. Komissio katsoo, ettei Iso-Britannia ole edelleenkään ottanut käyttöön toimenpiteitä, joilla tullausarvon väärentämiseen liittyviä riskejä ehkäistäisiin. Tämän vuoksi komissio on osoittanut Iso-Britannialle perustellun lausunnon 24.9.2018.

Mikäli Iso-Britannia ei vastaa lausuntoon kahden kuukauden sisällä, komission on mahdollista viedä asia EUT:n käsiteltäväksi. Komissio arvelee, että kantamattomia tullimaksuja olisi kertynyt tarkastellulla aikakaudella jopa 2,7 miljardia euroa.