Antaessaan saa

24.4.2017  |  Yritysvastuu  |  Sirpa Juutinen
Sini Kaukonen

Jokainen Suomen PwC:n työntekijä saa käyttää vuodessa yhden työpäivän vapaaehtoistyöhön. Suunnittelemme parhaillaan oman joukkueeni eli Sustainability & Climate change -tiimin