PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

5G: Luottamusta, sopimuksia sekä arvoketjua koskevat epävarmuudet

Kuinka markkinoilla vallitsevat epävarmuudet muuttavat maailman asetelmaa digitalisaatiossa, ja kuinka se mahdollisesti muuttaa asenteita digitalisaatioon tai uuden 5G-teknologian hyödyntämiseen? Euroopassa on kaikkeen liiketoimintaan suhtauduttu luottamusperusteisesti. Asiat on määritelty sopimuksin, joissa toimijat itse arvioivat omat kyvykkyytensä vakuuttaakseen sopimusvaatimuksien täyttymisen. Toimittajien ja asiakkaiden väliset suhteet ovat perustuneet yleiseen luottamukseen, jota ei ole erikseen tarvinnut ansaita tai erikseen perustella.

Group of business people or lawyers  work together at meeting, hands using tablet close-up. Negotiation and communication concept.