PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

5G on jo täällä – edelläkävijät hyödyntävät nopeaa ja toimintavarmaa teknologiaa

Suomalaiset tuntevat 5G:n lähinnä älypuhelinten ja kotiverkkojen nopeista yhteyksistä, mutta teknologia tarjoaa mittavat mahdollisuudet yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

5g

PwC on arvioinut, että 5G-teknologia kasvattaa maailman bruttokansantuotetta 11 200 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä. 5G on muovaamassa kaikkien toimialojen liiketoimintaa.

PwC:n lokakuisessa tapahtumassa esiteltiin, millaisia käyttömahdollisuuksia 5G:llä on eri toimialoilla, kun teemasta olivat puhumassa DNA Oyj:n Jussi Tolvanen, KONE Oyj:n Lassi Hokkanen, VTT:n Olli Pihlajamaa ja Juha Remes PwC:ltä.

DNA:n Tolvanen muistuttaa heti alkuun, miten poikkeuksellisen hyvä operaattoreiden ja alan toimijoiden ympäristö Suomi on. Viranomaisyhteistyö toimii hyvin, toimintaympäristö on ennustettava ja lisenssimaksut ovat kohtuulliset ja jaettu tasapuolisesti eri operaattoreille.

Tolvasen mielestä Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna laadultaan kärkitasoa olevat 4G- ja 5G-verkot. Kuluttajat voivatkin katsoa ilman katkoja suoratoistopalveluja tai tehdä etätöitä – kansainvälisesti vertailtuna hyvin kohtuulliseen hintaan.

Softa pyörii 4G:lläkin. Tolvanen ennakoi, että kuluttajapuolella 5G:n tuloa vauhdittaa seuraava killerisovellus, on se sitten vaikkapa uusi 3D Pokémon GO.

 

Avuksi huoltokäynteihin

Operaattorit miettivät kuumeisesti, millaisia palveluja nykyisten verkkojen päälle tulee rakentaa ja mitä yrityksille pitää pystyä lähitulevaisuudessa tarjoamaan.

Yrityskentällä edelläkävijät ovat päässeet alkuun 5G-teknologian mahdollisuuksien selvittämisessä, paikoin myös hyödyntämisestä. KONE on hyvä esimerkki. 

KONE tekee päivittäin yhteensä 80 000 hissien huoltokäyntiä eri puolilla maailmaa. Yhtiön tuotteita käyttää päivittäin yli miljardi ihmistä. 

– Meille olisi huomattavasti merkitystä sillä, jos saisimme nopeutettua käyntejämme, kertoo Hokkanen.

Tähän mennessä KONE on hyödyntänyt 5G:tä eniten tehdasalueilla, yleisimmin Kiinassa ja Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa Hyvinkäällä.

Parhaillaan selvitetään, minkä verran kaapelointia, kytkimiä ja WiFi:ä voidaan korvata 5G:n avulla.

Yksi yhtiön partnereista on Amazonin pilvipalvelut, AWS, jonka kanssa käydään keskusteluja 5G:n hyödyntämistä.

Ratkaistava on muun muassa, kuinka uudenlaista infrastruktuuria hallittaisiin. Avoimia kysymyksiä on myös, miten päästä eroon SIM-korteista tai miten datakeskuksen liikennöinti hoituisi.

Vastauksia haetaan muun muassa parhaillaan käynnissä olevassa kokeilussa Kiinassa, jossa mukana ovat myös valtio ja sikäläinen operaattori.

Älykkäässä tuotannon ohjauskeskuksessa halutaan saada näkyviin kaikki tapahtumat: kuinka esimerkiksi yhden yksikön siirtymä tehtaassa sujuu, paljonko siihen menee aikaa ja millaisia laatuvirheitä siinä mahdollisesti voi olla.

– Optimoiminen läpi linjan korostuu, Hokkanen kertoo.

Kokeilussa hyödynnetään 5G:tä ja reunalaskentaa muun muassa analytiikkaa varten. Seuranta on jatkuvaa ja auttaa jo muun muassa uusien ohjeistuksien tekemisessä.

 

Älyliikenteeseen 5G:n avulla

5G-ratkaisut ovat keskeisessä osassa myös Tampereella, kun älykästä liikennettä kehitetään kaupunkiliikenteen laboratoriossa, Lyyli-raitiovaunussa.

Lyyli liikennöi muiden kaupungin ratikoiden tapaan, mutta se toimii samalla uuden teknologian testausympäristönä.

VTT:n Pihlajamaa kertoo, että uudenlaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja haetaan yhtä lailla matkustajia, kuljettajia, valmistajia kuin järjestelmätoimittajia varten.

– Tarkoitus on, että saamme kehitettyä lopulta täysin automaattisen kaupunkiympäristössä toimivan raitiovaunun.

Testiraitiovaunussa hyödynnetään omaa verkkoa ja valtavaa määrää tietotekniikkaa.

5G-verkkoon on mahdollista kytkeä yhden tukiaseman alueella monta tuhatta IOT-sensoria.

Lyylissä korostetaan myös yhteiskehittämistä. Mukana oleville tarjotaan muun muassa palvelintilaa ja 5G-yhteyksiä sentin tarkalla paikannuksella. Pilvipalveluihin kerätään dataa esimerkiksi raitiovaunun ympäristöstä. Hyödynnettävissä on myös simulaatioympäristöjä.

Tähän mennessä 20 yritystä on sitoutunut mukaan kokeiluihin.

Pihlajamaa kertoo, että koska mukana ovat muun muassa Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto, 5G:n ja reunalaskennan hyötyjä on mahdollista päästä testaamaan laajemminkin kaupunkiympäristössä.

Paraikaa raitioliikenteessä kehitetään esimerkiksi törmäyksenestojärjestelmää. 

 

Välttämätön reunalaskennassa

5G-teknologiaa tarvitaan reunalaskentaa (EDGE computing) varten. Reunalaskennassa tietoa käsitellään lähellä käyttöpaikkaa, ja se on nousemassa nopeasti pilvipalvelujen rinnalle. 5G on reunalaskennalle kriittisen tärkeää.

Nykyisellään 5G:stä liike-elämässä hyötyvät kaikki käyttäjät nopeampien yhteyksien myötä. Tolvasen näkemyksen mukaan uudenlaisia hyötyjä saavat mm. tiettyyn paikkaan rajatut toiminnot, esimerkiksi kaivokset. Tuolloin operaattorin asiakkaalle varataan tietty kaista ja latenssi eli datan siirtymiseen menevä aika.

Yksityinen 5G voi olla hyvä ratkaisu myös esimerkiksi tehtaassa tai satamassa.

5G:n ja reunalaskennan hyötyjiä voisi olla myös terveydenhuolto, sillä potilastiedon nopea saatavuus voi pelastaa ihmishenkiä, kun puolen tai kokonaisen minuutin sijaan kriittinen tieto saadaan sekunnissa tai parissa.

Tolvasen mukaan reunalaskentaa ja 5G:tä tarvitaan myös, kun yhdistetty todellisuus (Mixed Reality) yleistyy. Hän ennustaa sen muuttavan maailmaa jo noin viiden tai seitsemän vuoden aikana.

5G:tä tarvitaan myös tekoälyn kehittyessä ja sitä hyödynnettäessä sekä kvanttilaskennassa. 

– Kvanttilaskenta tulee todennäköisesti seuraavalla vuosikymmenellä aluksi lääke- ja puolustusteollisuuteen. 

5G:n perusteknologia on olemassa ja saatavilla, mutta useissa organisaatiossa sen hyötyjä ja tulevia tarpeita pohditaan. 

– Toimintaympäristö on muuttumassa, ja julkisuudessa puhutaan jo 6G:stä. Todellisuudessa olemme 5G:n alkumatkalla, Tolvanen huomauttaa.

Energiatehokkuuden kehittyessä teknologiaan tulee lisää ominaisuuksia, ja 6G:n tuloksi hän ennustaa vuosikymmenen taitetta.

– Mutta jo 5G:n nopeus on mieletön. Vappuaattona Ullanlinnanmäellä 100 000 ihmisen joukossa sain ladattua puhelimesta 770 megabittiä sekunnissa.

5G:n merkittävimmiksi hyödyiksi lasketaankin sen nopeus. Tiedonsiirto kymmen- tai jopa satakertaistuu 4G-teknologiaan verrattuna. Lisäksi viive on lähes olematon, minkä ansiosta esimerkiksi laitteita voi etäohjata lähes reaaliajassa etäisyyksistä riippumatta.

5G on apuna myös energiatehokkuudessa, sillä sen avulla energiankulutusta on mahdollista pienentää 50 prosenttia.

 

Uhkaskenaariot päivitykseen

Uhkaskenaariot ovat nousseet keskusteluun yhä vahvemmin Venäjän hyökkäyssodan aikana. Relevantti kysymys on myös, mitä tapahtuisi, jos telecom-alaa kohtaisi energiakriisin kaltainen tilanne.

Tilaisuudessa korostettiinkin riskienhallintaa. PwC:n Remes otti omassa osuudessaan riskit reippaasti esiin, ja riskeistä puhuttiin myös puheiden jälkeisessä paneelikeskustelussa. Mitä esimerkiksi tapahtuisi, jos dataa ei enää saataisikaan? Millaisiin uhkiin pitää varautua?

Operaattoreille tietoverkkojen suojaaminen sekä tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa ovat kuuluneet keskeisiin toimintoihin aina. Varautumissuunnitelmia tehdään lisäksi yhdessä muiden operaattoreiden kanssa.

Myös KONEella tietoturva on mukana jo suunnittelussa yhä keskeisempänä. Hokkanen kertoo, että esimerkiksi hänen budjetissaan tietoturvan määrärahoja on nostettu huomattavasti. Uusien tietoturvastandardien tuloa on käyty läpi myös PwC:n asiantuntijoiden kanssa.

PwC tarjoaakin apuaan kumppaneilleen, jotta nämä välttäisivät riskit ottaessaan käyttöönsä uutta teknologiaa.

– Kaikki ei suinkaan ole vielä valmiina. Edelleen tarvitaan suunnittelua sekä yhteistyötä eri teknologiatoimijoiden kanssa. Myös muuttuvaan regulaatioon tulee sopeutua, Remes summaa.


Katso tallenteet PwC:n 4.10.2022 järjestämän katsaus 5G:n käyttömahdollisuuksiin liiketoiminnassa -tilaisuuden puheenvuoroista.