PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ajankohtaisia veroasioita kiinteistöjä omistaville ja hallinnoiville

Tässä vaiheessa vuotta on hyvä muistuttaa, mitä ajankohtaista tai uutta kiinteistöjen verotukseen liittyy. Alla olevat vinkit auttavat sinua minimoimaan riskejä ja optimoimaan kiinteistöomaisuuden hyödyt.

Kiinteistön verotusarvo

Vuoden 2019 kiinteistöveropäätökset ovat saapuneet verovelvollisille. Veropäätökset on hyvä tarkistaa mahdollisten virheiden ja ajantasaisen verotuskäytännön varmistamiseksi.

Kiinteistöverotus on massamenettelyä, jossa kiinteistöjen verotusarvo määräytyy kiinteistön teknisten ominaispiirteiden mukaan. Arvo perustuu lähtökohtaisesti julkisiin kiinteistötietorekistereihin ja esitäytettyihin veroilmoituksiin. Veropohjan määrittelyn yksityiskohtaisesta ja teknisestä sääntelystä johtuen esitäytettyihin veroilmoituksiin sisältyy käytännössä toimitilapuolella paljon virheitä, jotka oikaisemalla voi säästää rahaa.

Robotiikan hyödyntäminen veroilmoitusprosesseissa

Kiinteistötoimialalla on tyypillistä, että kiinteistöjä omistetaan erillisten kiinteistöyhtiöiden kautta. Isoissa kiinteistöportfolioissa on tämän johdosta kymmeniä tai satoja yhtiöitä.

Ohjelmistorobotiikkaa hyödyntämällä voidaan automatisoida veroilmoitusten laadinnan manuaaliset vaiheet. Robotin hoitaessa manuaaliset tehtävät, riski inhimillisistä virheistä pienenee. Näin aikaa jää koko kiinteistöportfolion veroasioiden suunnitteluun ja optimointiin.

Korkorajoitussäännökset

Kiinteistötoimiala on suurelta osin aikaisemmin ollut korkorajoitussäännösten soveltamisalan ulkopuolella. EU:n veronkiertodirektiivin implementoinnin myötä korkorajoitussäännökset on laajennettu koskemaan myös koko kiinteistöalaa 1.1.2019 alkaen.

Pääomavaltaisena toimialana rajoituksilla on keskeinen merkitys kiinteistösijoitustoiminnan tuottojen kannalta. Rajoitusten vaikutuksia olemassa oleviin portfolioihin tai uusiin hankintoihin kannattaa arvioida.

Varainsiirtovero

Kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden myynteihin liittyy varainsiirtoverovelvollisuus. Varainsiirtoveron suuruuden määrittäminen ei ole yksiselitteistä, joten saatua päätöstä kannattaa tarkastella ja tarvittaessa haastaa.

Aina ajankohtainen: Kiinteistöstrategia

Pitkän tähtäimen suunnittelulla voidaan varautua erilaisiin riskeihin tai muutoksiin ja turvata omistamisen tuotot ja jatkuvuus. On sitten kyseessä kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen, peruskorjaus tai muu arvokas projekti, kannattaa huolehtia kiinteistöstrategian olemassaolosta ja siitä, että kiinteistöjä johdetaan sen mukaan.

 

Jos haluat keskustella kiinteistöihin liittyvistä kysymyksistä, ota yhteyttä!

Mikko Leinola, puh. 020 787 7484
Jari Lehtinen, puh. 020 787 8338

 


 

10 tärppiä yhteisöveroilmoituksen 2018 laatimiseen