PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Älä ole IT:n vanki

Monesta yrityksestä on tullut oman IT:nsä vanki. Sovelluksia voi olla tuhansia ja päällekkäisyyksiä lukuisia. Ennen kuin uudenlaista liiketoimintaa pääsee edes kokeilemaan, on perattava, yksinkertaistettava ja uudistettava rakenteet. Yritystoimintaa on hoidettu vuosikymmenet akateemisten oppaiden mukaisesti. Niiden resepti menestykseen on ollut sama: kun valitset oikean tuotteen, markkinat ja hinnan sekä ratkaiset asiakkaan ongelman, menestyt.

Tuo näkemys perustuu vakiintuneisiin toimialoihin, rakenteisiin ja tapoihin. Nyt on käsillä vallankumous, jossa vanhat opit vähintäänkin kyseenalaistetaan, sanoo PwC Suomen teknologiakonsultoinnista vastaava Petri Salo.

Vakiintuneiden yritysten on vaikea ymmärtää saati lähteä nopeasti uuden kumouksen kelkkaan, sillä bisneksen muuttaminen on vaikeaa ja hidasta.

Salon yksi lempiteema on yksinkertaistaminen, vaikka yrityksille se käytännössä tarkoittaa tylsää savottaa. Siinä käydään läpi vakiintuneet prosessit ja työstetään ne muuttuvaan liiketoimintaan mukautuviksi.

Yrityksiin on kertynyt hidastavia monimutkaisia rakenteita. Jos johto saisi aloittaa bisneksen puhtaalta pöydältä, toiminta olisi paljon yksinkertaisempaa.

Salo kehottaa yrityksiä vähintään pohtimaan rakenteiden kunnollista perkaamista. Perkaus ei mullista bisnestä saman tien, mutta se tekee uuden kokeilemisen mahdolliseksi. Jo tämä muutos on iso.

IT palvelemaan bisnestä

Toisinaan yrityksen saattaa olla helpompi perustaa uusien ideoiden testaamista ja kokeilemista varten kokonaan uusi yksikkö. Liiketoimintaa voi vähitellen siirtää sen sisälle.

Salo on käytännön työssään huomannut, että yritykset voivat olla oman IT:nsä vankeja. Sovelluksia voi olla tuhansia ja päällekkäisyyksiä lukuisia. Uuden kokeileminen tuollaisessa ympäristössä on usein liian monimutkaista.

Yrityksissä valitellaan, etteivät ne voi toteuttaa ideoitaan, koska IT ei pysty siihen. Eihän se niin saa olla. IT:n on palveltava bisnestä eikä toisinpäin.

Miten on ylipäätään mahdollista, että IT:stä tulee iso rajoite? Salo muistuttaa ajasta, jolloin prosessit etenivät paperilla. Yhdellä osastolla kirjoitettiin asiat ja ohjeet paperille, joka luettiin seuraavalla osastolla.

Ei silloin ollut erillistä paperiosastoa. Kun IT tuli taloon, rakennettiin erillinen IT-funktio.

Erillisenä yksikkönä siitä tuli jäykkä eikä se palvellut kuten sen olisi pitänyt.

Salon mielestä nyt on nähtävissä selkeä trendi, jossa vanha perinteinen IT-funktio jää tarjoamaan palveluja tukifunktioille, kuten taloushallinnolle ja henkilöstöhallinnolle.

Sen sijaan uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja mahdollistava IT on siirtymässä liiketoimintajohdon omistukseen. Tämän Salo näkee erittäin tervetulleeksi kehityssuunnaksi.

Mihin teknologiaa voi ja kannattaa käyttää?

Liiketoimintajohdon ei tarvitse osata koodata tai ymmärtää teknologiaa syvällisesti. Sen sijaan johtajien on käsitettävä, mihin teknologiaa voi ja kannattaa käyttää.

Salon mielestä IT-toimiala on tehnyt karhunpalveluksen itselleen mystifioimalla ja synnyttämällä vaikeita käsitteitä.

Harva lopulta ymmärtää vaikkapa, millaisia perusasioita on big datan tai Internet of Things -käsitteiden taustalla.

Käsitteisiin ei kannata jymähtää vaan alkaa ratkoa oikeita kysymyksiä, kuten että miten juuri meidän yrityksemme on mahdollista hyödyntää pilvipalveluja.

Uskalla haastaa liiketoimintamallit

Salo kertoo, että vielä pari kolme vuotta sitten organisaatiot eivät olleet järin innostuneita haastamaan omia liiketoimintamallejaan. Tyypillinen vastaus oli, että kiitos vain, mutta meillä on selkeä bisnesmalli, emme tarvitse sen funtsimisessa apua.

Asenteet ovat tuon jälkeen muuttuneet nopeasti, kun teknologian mahdollisuuksia on alettu ymmärtää ja kun uhat ovat tulleet omalle kotiportille.

Esimerkiksi vähittäiskauppa ja mediateollisuus hakevat nyt vimmaisesti uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Konkreettisia menestyviä esimerkkejä odotetaan, sillä kauppa ja media näyttävät keskittyvän kilpailun uhkien torjumiseen.