PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Analyytikkoyritys nimesi PwC:n kestävän kehityksen ja ESG-yrityspalvelujen markkinajohtajaksi

PwC on työskennellyt kestävän kehityksen ja ilmastoa käsittelevien kysymysten parissa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa jo yli 20 vuoden ajan. Pitkäjänteinen työ palkittiin hiljattain, kun riippumaton analyytikkoyritys Verdantix Research nimesi PwC:n yhdeksi kestävän kehityksen ja ESG-palvelujen maailmanlaajuisista markkinajohtajista.

Analyytikkoyritys Verdantix Researchin raportin mukaan PwC on hyödyntänyt ansiokkaasti laajaa asiantuntemustaan alalta maailmanlaajuisessa verkostossaan ja pysynyt tehokkaasti ajan tasalla alan sääntelyyn liittyvistä muutoksista.

– Markkina on kehittynyt nopeasti ESG-kysymyksissä ja olemme PwC:llä ylpeitä siitä, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisesti ESG-palveluja sekä neuvonta-, varmennus- että vero- ja lakipalveluissamme, PwC Suomen ESG Leader Jussi Nokkala kommentoi.

ESG:n ja kestävän kehityksen konsultoinnista tuli yksi PwC:n strategisista painopisteistä vuonna 2020. Kansainvälisellä ketjulla on jo yli 3000 alan asiakasta. Puolet toimeksiannoista tulee EMEA-alueelta.

– ESG-asiat ovat nousseet vauhdilla hallituksen ja ylimmän johdon agendalle. Tämä on näkynyt merkittävänä kasvuna ESG-liitännäisissä palveluissa kaikilla keskeisillä palvelualoillamme. Viime tilikaudella keskityimme erityisesti ilmastopalveluihin ja aiomme jatkossa kehittää laajemmin kaikkien palvelualojen ESG-palveluja PwC:n The New Equation -strategian mukaisesti, Nokkala jatkaa.

PwC:n vuonna 2021 tehdyn Global Investor ESG Survey: The economic realities of ESG -tutkimuksen mukaan sijoittajat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota yritysten ESG-riskeihin ja -mahdollisuuksiin.

– Lähes 80 % tutkimukseen vastanneista johtajista piti ESG:tä tärkeänä tekijänä sijoituspäätöksissä, ja liki 70 %oli sitä mieltä, että ESG-asiat olisi sisällytettävä johdon palkitsemistavoitteisiin. Jopa noin 50 % ilmoitti olevansa valmis luopumaan sellaisista yrityksistä, jotka eivät ole ryhtyneet riittäviin toimiin ESG-asioiden suhteen, Nokkala kertoo.