PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Avustimme asiakkaan KHO:ssa voittoon vastikkeettomia näöntarkastuspalveluja koskevassa arvonlisäveroasiassa

Korkein hallinto-oikeus myönsi vuosikirjapäätöksessään KHO:2022:124 yhtiölle arvonlisäveron vähennysoikeuden maksuttomien näöntarkastusten aiheuttamista kuluista, kun tarkastukset liittyivät yhtiön arvonlisäverolliseen silmä- ja aurinkolasien myyntiin.

Close-up of a young programmer (18 year old male) working on a computer in a room with dimmed light. Symbols and computer program code fragments from the computer screen are reflecting in the man's glasses. High concentration. Shady atmosphere of hacking / cyber criminal.

Verohallinto on viime aikoina kiristänyt arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyviä tulkintojaan vedoten hankintojen ns. suoraan ja välittömään yhteyteen verolliseen myyntiin, tai pikemminkin sen puuttumiseen. Suoran ja välittömän yhteyden vaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, että hankintojen verot saadaan vähentää, jos hankinnat sisältyvät siihen kulupohjaan, josta verollisen myynnin hinta muodostuu. Verotuskäytännössä näkyy tilanteita, joissa kiistetään hankinnan ilmeinen suora ja välitön yhteys verolliseen liiketoimeen, tai toisaalta pyritään ehkä joskus keinotekoisestikin luomaan suora ja välitön yhteys verottomaan liiketoimeen. Molemmissa tapauksissa hankinnan vero on vähennyskelvoton.

Tässä tapauksessa oli molempia elementtejä nähtävissä. Yhtiö myy asiakkaille arvonlisäverollisia silmä- ja aurinkolaseja sekä muita optiikka-alan tuotteita. Lasien myyntiin kuuluu erottamattomana osana näöntarkastus, jonka tarkoituksena on varmistaa linssien oikea vahvuus ja muut tarvittavat ominaisuudet. Lasien myyntiin liittyvästä näöntarkastuksesta ei peritä asiakkaalta erillistä maksua. Näiden maksuttomien näöntarkastusten kuluja pidettiin verotarkastuksesta käynnistyneen prosessin eri vaiheissa vähennyskelvottomina vaihtelevin perustein; aluksi näöntarkastuksia pidettiin arvonlisäverottomina terveyden- ja sairaanhoitopalveluina, joihin kuluilla katsottiin olevan suora ja välitön yhteys, eli ei vähennysoikeutta. Myöhemmissä vaiheissa näöntarkastuksia pidettiin arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolisena toimintana, koska niistä ei peritty asiakkaalta erillistä maksua. Näöntarkastuksen kuluilla ei tällöin katsottu olevan suoraa ja välitöntä yhteyttä verolliseen liiketoimintaan. Vähennysoikeus siis evättiin tällöinkin. Näöntarkastusten verolliset kulut syntyvät laitteista, tarveaineista, IT-järjestelmistä, vuokrista ja muista tyypillisistä myymälän kuluista, joiden vähennysoikeuden Verohallinto eväsi kokonaan tai osittain.

Korkein hallinto-oikeus palasi päätöksensä perusteluissa arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteisiin, verovelvollisen laajaan vähennysoikeuteen. Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintoihin viitaten se totesi myös, että suoran ja välittömän yhteyden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki olosuhteet, joissa kyseiset liiketoimet on toteutettu. 

Korkein hallinto-oikeus huomioi olosuhteina erityisesti sen, että silmä- tai aurinkolasien verollinen myynti edellyttää näöntarkastuksen suorittamista oikeanlaisten linssien valitsemiseksi ja valmistamiseksi. Se katsoi, että näöntarkastus liittyy objektiivisesti verolliseen silmä- ja aurinkolasien myyntiin, jolloin näöntarkastuksista aiheutuneilla kuluilla on suora ja välitön yhteys yhtiön verolliseen myyntiin. Korkein hallinto-oikeus myönsi yhtiölle täysimääräisen vähennysoikeuden kyseisten näöntarkastusten kuluista. On hyvä huomata, että päätöksessä ei ole kyse ilmaisluovutusten verotuksen pohdinnasta, vaan hyödykkeiden vähennysoikeuden jakamisesta ja myynnin jakamattomuudesta.

Verohallinto lähetti vuonna 2019 optisen alan toimijoille oma-aloitteisesti ohjauksen aiheesta. Ohjauksen mukaan näöntarkastuksissa käytettyjen laitteiden hankinta- ja huoltokulujen arvonlisäveroa ei voi miltään osin vähentää, ja lisäksi ilmaiset näöntarkastukset on huomioitava yleiskulujen vähennysoikeutta rajoittavana laskennallisena eränä niihin kohdistuneiden palkkakulujen mukaan. Ohjaus on KHO:n päätöksen myötä virheellinen. Odotamme alan toimijoille tältä osin oikaistua ohjetta. 

Oma ja asiakkaamme kärsivällisyys olivat moneen kertaan koetuksella vaihtuvien tulkintojen vuoksi. Päätös toi kuitenkin ryhdikkään ja odotetun linjauksen verovelvollisten vähennysoikeuksiin, kun asiakkaalle annetaan nimellisesti maksutta tavara tai palvelu, jolla on vahva kytkös verollisen myynnin toteutumiseen.

Keskustelemme mielellämme päätöksen vaikutuksesta yrityksesi toimintaan. Olethan yhteydessä!