PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

BEFIT-direktiivi: yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja 2.0

Komissio julkaisi 12.9.2023 BEFIT-direktiiviehdotuksen (Business in Europe: Framework for Income Taxation), joka koskee verotettavan tulon laskentaa sekä tulon allokointia EU:ssa sijaitsevien konserniyhtiöiden välillä. BEFIT-direktiivi korvaa komission aiemmat CCTB- ja CCCTB-ehdotukset (Common Corporate Tax Base ja Common Consolidated Corporate Tax Base). Tässä artikkelissa käydään läpi BEFIT-direktiivin tarkempaa sisältöä, linkitystä Pillar 2 -sääntöihin sekä arvioidaan BEFIT:n läpimenon todennäköisyyttä. Ehdotuksen perusteella direktiivin säännöt olisi tarkoitus saattaa jäsenvaltioissa voimaan 1.7.2028 alkaen. 

Woman analyzing financial data. Accounting and financial concept.