PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Brexit: Iso-Britannia poistuu EU:n sisämarkkinoilta ja tulliliitosta vuoden 2020 lopussa – miten siitä eteenpäin?

Iso-Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa. Iso-Britannia noudattaa kuitenkin brexitin siirtymäaikaa, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun. Siirtymäaikana Iso-Britannia säilyy EU:n sisämarkkinoilla ja tulliliitossa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 loppuun saakka verolainsäädäntöä ja tulleja koskevat säännökset ovat pysyneet samana kuin ennen eropäätöstä.

Iso-Britannian ja EU:n erosopimuksessa sovittiin eräistä suuntalinjoista osapuolten tulevalle yhteistyölle yleisellä tasolla, mutta se, millaiseksi EU:n ja Iso-Britannian tuleva suhde lopulta muodostuu, on edelleen auki. Iso-Britannia ja EU aloittivat neuvottelut tulevasta suhteestaan huhtikuussa 2020. EU:lla ja Iso-Britannialla on kuitenkin hyvin erilaiset tavoitteet, eikä COVID-19-pandemia ole helpottanut neuvotteluita. 

EU ja Iso-Britannia sopivat 12.6.2020 neuvotteluiden tiivistämisestä heinäkuussa, jotta sopimus voitaisiin tehdä ja ratifioida/saattaa voimaan ennen vuoden 2020 loppua. EU-johtajat ja pääministeri Boris Johnson tapasivat viimeksi maanantaina 15.6.2020 järjestetyssä korkean tason videokonferenssissa. Konferenssissa tuli esiin Iso-Britannian päätös olla pyytämättä siirtymäkauden pidentämistä. Tämänhetkisen tiedon mukaan siirtymäkausi päättyy näin ollen 31.12.2020 erosopimuksen määräysten mukaisesti. 

Tullimuodollisuudet ja verokohtelu vuoden 2021 alusta lähtien

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että aika sopimuksen aikaansaamiseksi ennen vuoden 2020 loppua alkaa käydä vähiin. Esimerkiksi se, millaisia tullimuodollisuuksia EU:n ja Iso-Britannian välillä tullaan soveltamaan 1.1.2021 alkaen, riippuu siitä, saadaanko sopimusta aikana vai ei. Iso-Britannia julkaisi toukokuussa tullitariffin (UK Global Tariff), jota se tulee soveltamaan suhteessa kolmansiin maihin 1.1.2021 alkaen.

Jos EU ja Iso-Britannia eivät pääse sopimukseen ennen siirtymäajan päättymistä eikä siirtymäaikaa pidennetä, tavaran vientiä ja tuontia EU:sta Iso-Britanniaan ja toisin päin tullaan käsittelemään kuten mitä tahansa EU:n ja EU:n ulkopuolisen valtion välistä tavarakauppaa. 

EU:ssa vientiä Iso-Britanniaan tullaan käsittelemään arvonlisäverottomana myyntinä kolmanteen valtioon. EU:ssa tuontia Iso-Britanniasta käsitellään maahantuontina kolmannesta valtiosta. Tuonnista on annettava tulli-ilmoitus ja maksettava tuontitullit. Maahantuonnista kannetaan myös arvonlisäveroa EU:ssa.

Valmisteverotuksen osalta harmonisoitujen valmisteverojen alaisia tuotteita eli alkoholi-, tupakka- ja energiatuotteita ei enää siirtymäkauden jälkeen voida siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU:n ja Iso-Britannian välillä.

Euroopan komissio päivitti maaliskuun lopussa EMCS-järjestelmässä (Excise Movement and Control System) tapahtuvia siirtoja koskevaa brexit-ohjeistustaan. Komission ohjeistuksen mukaan siirtymäajan päättymishetkellä keskeneräiset verottomuusjärjestelmässä tapahtuvat siirrot on tämänhetkisen tiedon mukaan mahdollista käsitellä ja sulkea 31.5.2021 saakka EU:n sisäisinä siirtoina. EMCS-järjestelmä ei ole käytössä EU:n ja Iso-Britannian välillä siirtymäajan jälkeen, joten 1.1.2021–31.5.2021 siirrot suljetaan paperisella menettelyllä viranomaisen vahvistamana. 31.5.2021 jälkeen edelleen avoinna olevia siirtoja ei voida enää päättää EU:n sisäisinä siirtoina, vaan niihin sovelletaan tuonti- ja vientimenettelyjä.