PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Brexit – vain epävarmuus on varmaa

Epävarmuus. Shokki. Mahdollisuus. Hämmennys. Toivo. UK:ssa toimivien yritysten rahoitusjohdon mielessä erilaiset tunteet ovat vaihdelleet äänestyksen jälkeen.

Iso-Britannian PwC on haastatellut paikallisten yritysten rahoitusjohtoa ja esiin on noussut neljä keskeistä asiaa epävarmuuden hallitsemisessa.

1. Valuuttariskin hallinta – prosessien stressitesti

Punnan heikentyminen ja valuuttakurssien volatiliteetti on ollut suurin post-Brexit-huoli yritysten rahoitusjohdossa. Toki liiketoiminnan luonteesta riippuen punnan heikentyminen on toisille toimijoille tuonut myös kurssihyötyä, mutta epävarmuus ja volatiliteetti on kaikille yhteinen haaste.

Position etumerkistä huolimatta yritykset ovat kokeneet, että nyt testataan ennustamisen, analysoinnin, kontrollien ja suojaamisen prosesseja. Tiedon tarve on jatkuva sekä johdolla että ulkoisilla sidosryhmillä. Riskienhallintapolitiikka ja laskentaperiaatteetkin ovat erityisessä tarkastelussa.

2. Funding – business as usual?

Toinen rahoitusjohdon haaste on rahoituksen järjestäminen. Äänestystuloksen jälkeen PwC:n Debt & Capital Advisory -tiimi on seurannut sekä isomman likvidin velkamarkkinan että pienemmän vähemmän likvidin markkinan kehitystä. Molemmat markkinat ovat yhä positiiviset, mutta toki varovaiset.

3. Kassanhallinta – vaikutuksia myös struktuureihin ja verotukseen

Kassanhallinnassa Brexitin vaikutukset näkyvät ennen kaikkea lyhyen tähtäimen epävarmuuden hallinnassa ja ennustamisen tarkkuudessa.  Pidemmällä tähtäimellä vaikutukset ulottunevat myös kassanhallinnan struktuureihin, pankkijärjestelyihin sekä verotukseen.

4. Vastapuoliriski – vakuuksien merkitys korostuu

Viimeinen mutta ei vähäinen riski yritykselle on pankkien ja muiden toimijoiden vastapuoliriski. Kuten valuuttariskin hallinnassa, volatiliteetti korostaa seurannan, vastapuoliriskin hallinnan ja arvostusten tärkeyttä. Analysoinnissa pitää olla ajan tasalla ja toimia ketterästi.

Yllä oleva lista ei ole kaiken kattava ja epävarmuustekijät elävät, mutta rahoitusjohdon pitää olla lähitulevaisuudessa hyvin valppaana. Myös prosesseilta ja kontrolleilta edellytetään tehokkuutta tarjotakseen luotettavaa informaatiota ajantasaisesti.