PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
16.02.2021|

Brexitin vaikutukset henkilöiden liikkumiseen EU:n ja Britannian välillä

Jos pandemia aiheutti oman haasteensa kansainväliselle liikkuvuudelle, on brexit aiheuttanut miltei yhtä paljon keskustelua. Mistä kaikki alkoi? Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta 1.2.2020. Erosopimuksen myötä siirtymäkausi ja vapaa liikkuvuus päättyivät 31.12.2020. Yhdistynyt kuningaskunta ja EU sopivat 24.12.2020 uudesta kauppa- ja yhteistyösopimuksen ehdoista. Monien mielessä pyörii sama kysymys: miten tämä vaikuttaa henkilöiden liikkumismahdollisuuksiin EU:n ja Britannian välilä?

Brexitin vaikutukset maahanmuuton näkökulmasta

Yksi valtava muutos maahanmuuton näkökulmasta on se, että 1.1.2021 alkaen Britannian kansalaiset tulkitaan kolmansien maiden kansalaisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Britannian kansalaiset, jotka haluavat muuttaa Suomeen 1.1.2021 lähtien, tulee lähtökohtaisesti hakea oleskelulupaa voidakseen oleskella ja työskennellä Suomessa. Britannian kansalaisille ei ole erityisiä oleskelulupakategorioita, joten heihin sovelletaan olemassa olevia lupakategorioita.

Brexitin vaikutukset työmatkustamiseen

EU:n ja Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus mahdollistaa viisumivapaan matkustamisen Britannian ja EU:n välillä. Britannian kansalaiset voivat viisumivapauden nojalla oleskella EU:ssa korkeintaan 90 päivää 180 päivää kohti. EU-kansalaiset voivat puolestaan tehdä jopa kuuden kuukauden mittaisia työmatkoja Britanniaan, vaikka tämä kuulostaakin hieman epäjohdonmukaiselta.

Työmatkat ovat lähtökohtaisesti sallittuja oleskelupäivärajojen sisällä, kun taas työskentelyä varten tarvitaan lähtökohtaisesti oleskelulupa. Jokaisella maalla on kuitenkin oma tulkinta siitä, mitkä ovat sallittuja työmatka-aktiviteetteja. Lähtökohtana toimivat siis kunkin maan omat säännöt ja käytännöt. Lisäksi kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää lyhytaikaisia työmatkalaisia ja yrityksen sisäisiä siirtoja (ICT) koskevia säännöksiä. Kauppa- ja yhteistyösopimuksen sivulta 791 alkaen on lueteltu ne toiminnot, joita lähtökohtaisesti sallitaan lyhytaikaisen työmatkan puitteissa. Lista on kattava, mutta jättää myös paljon tulkinnanvaraa.

Yleisesti ottaen sallittuihin aktiviteetteihin kuuluvat kokoukset ja neuvottelut, koulutusseminaarit sekä messut ja näyttelyt.

Maakohtaisten erojen vuoksi sallittujen aktiviteettien tulkinnassa kannattaa olla huolellinen. Suosittelemme, että jokainen työmatkustaminen tarkastetaan erikseen, mikäli on tulkinnanvaraista, ovatko suunnitellut aktiviteetit sallittuja. Varmistamalla asian etukäteen on vielä mahdollista tehdä muutoksia suunniteltuihin aktiviteetteihin työmatkan mahdollistamiseksi ja pitkäkestoisen lupaprosessin välttämiseksi. 

Lisäksi tällä käytännöllä voidaan pienentää riskiä siitä, että työmatkan tarkoitus todetaan rajatarkastuksen yhteydessä kielletyksi, jolloin työntekijää käännytetään. On kuitenkin hyvä huomioida, että rajanylitys ja matkan tarkoitus katsotaan aina tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa. Käännyttämisestä voi seurata seuraamuksia sekä työntekijälle että työnantajalle. Tästä jää merkintä viranomaisten tietoihin. Välittömän seuraamuksen eli käännyttämisen lisäksi tapahtumalla voi siten olla vaikutuksia myös esim. tulevaisuuden työmatkoihin ja mahdollisiin lupaprosesseihin.

Brexitin vaikutukset matkustusrajoituksiin

Siirtymäkauden päätyttyä 31.12.2020 Britannian kansalaiset rinnastetaan kolmansien maiden kansalaisiin myös pandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten osalta. Britannian kansalaisiin sovelletaan siten rajoitusluokkaa 2 tämänhetkisten matkustusrajoitusten osalta. Tämä  rajoittaa Britannian kansalaisten mahdollisuuksia saapua Suomeen huomattavasti. Poikkeuksena ovat kuitenkin ne Britannian kansalaiset, jotka ovat asuneet Suomessa ennen viime vuoden loppua ja jotka kuuluvat erosopimuksen piiriin. Näihin henkilöihin sovelletaan rajoitusluokka 1:n säännöksiä.