PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Brexitin vaikutukset yhtiöihin, joissa on Iso-Britanniassa asuva toimitusjohtaja tai hallituksen jäseniä

Brexitin vaikutukset ovat laajoja, ja ne ulottuvat myös niihin suomalaisiin osakeyhtiöihin, joiden toimitusjohtaja tai hallituksen jäsenet asuvat Iso-Britanniassa.

 Jos Iso-Britannian erosopimus saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä, alkaa 31.12.2020 saakka kestävä siirtymäaika. Sen aikana Iso-Britannia noudattaisi EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuisi sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan. Jos erosopimusta ei saada ajoissa tehtyä ennen eropäivää 29.3.2019, EU-oikeuden ja EU:ta sitovien kansainvälisten sopimusten soveltaminen Iso-Britanniassa lakkaa välittömästi 30.3.2019. Näin ollen Iso-Britanniasta tulisi eropäivästä lähtien EU:n ulkopuolinen maa ilman erityisjärjestelyjä.

Osakeyhtiölain mukaan vähintään yhdellä osakeyhtiön hallituksen jäsenellä ja yhtiön toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella. Edellytys soveltuu myös mahdollisiin hallintoneuvoston jäseniin ja selvitysmiehiin. Koska edellytyksenä on henkilön asuinpaikka, ei kansalaisuudella ole ratkaisevaa merkitystä luvan tarpeen arvioinnissa.

Jos esimerkiksi yhdelläkään osakeyhtiön hallituksen varsinaisista jäsenistä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella, tarvitsevat kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) luvan. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luvan tarve arvioidaan aina erikseen.

PRH on myöntänyt asuinpaikkaa koskevia poikkeuslupia käytännössä vain Luganon sopimuksen perusteella Luganon sopimukseen liittyneessä valtiossa (Sveitsi) asuville sekä Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimuksen perusteella USA:ssa asuville USA:n, ja käytännössä myös Suomen, kansalaisille. Muille kuin Sveitsissä asuville tai Yhdysvalloissa asuville Yhdysvaltojen tai Suomen kansalaisille lupa myönnetään ehdollisena siten, että lupa on voimassa niin kauan kuin hallituksessa on ainakin yksi Euroopan talousalueella tai Sveitsissä asuva tai Yhdysvalloissa asuva Yhdysvaltojen tai Suomen kansalainen varsinaisena jäsenenä.

Koska Iso-Britannia ei sopimuksettoman brexitin tapauksessa olisi 30.3.2019 alkaen sidottu Luganon sopimukseen, ei Iso-Britanniassa pysyvästi asuvalle hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle todennäköisesti myönnettäisi poikkeuslupaa, ellei hallituksen varsinaisena jäsenenä olisi Sveitsissä pysyvästi asuvaa henkilöä tai Yhdysvalloissa asuvaa Yhdysvaltojen tai Suomen kansalaista.

Poikkeuslupaa hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle tulee sopimuksettoman brexitin tapauksessa hakea tarvittaessa 30.3.2019 alkaen. Vaikka määräaikaa luvan hakemiselle tai muille toimille yhtiön toimielinten kokoonpanon saattamiseksi osakeyhtiölain mukaisiksi ei ole asetettu, on yhtiön syytä huolehtia tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisesta hyvissä ajoin.

 


 

Katso kaikki brexit-uutisemme