PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Budjettiesityksen veromuutokset vuodelle 2020

Valtiovarainministeriö on julkaissut ehdotuksensa vuoden 2020 talousarvioksi. Vuoden 2020 budjettiesitykseen sisältyy lukuisia veromuutoksia. Talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 7.10.2019.

Valtiovarainministeriö arvioi ehdotuksessaan, että valtiolle kertyy verotuloja 47 071 miljoonaa euroa vuonna 2020. Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 2,4 % vuodelle 2019 budjetoituun verrattuna. Ehdotuksen veromuutokset seurailevat pääministeri Rinteen hallitusohjelman tavoitteita:

  • Ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläketulon saajille sekä etuustulojen saajille.
  • Asuntolainan korkojen vähennysoikeuden pienentämistä jatketaan asteittain hallituskauden aikana. Ensi vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoista on 15 prosenttia.
  • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 400 eurosta 2 250 euroon.
  • Ulkomaisten avainhenkilötyöntekijöiden lähdeverolaki säädetään pysyväksi.
  • Liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan hallitusohjelmassa sovitulla, kuluttajahintojen ennustettua nousua vastaavalla 250 miljoonalla eurolla.

Budjettiesityksen loppusumma on 57 miljardia euroa, ja se on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämän arvioidaan kasvavan kuluvasta vuodesta noin 0,5 miljardilla eurolla. Valtionvelka puolestaan nousee vuonna 2020 arviolta 109 miljardiin euroon.

Budjettiesitys kokonaisuudessaan