PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

CFO Pulse: Talouden taantuman vaikutukset ja uusi tartunta-aalto huolettavat, suhtautuminen etätyötä kohtaan aikaisempaa positiivisempi

PwC on maaliskuusta 2020 lähtien seurannut talousjohtajien näkemyksiä COVID-19-pandemian vaikutuksista. Tuoreimpaan kyselyyn vastasi 989 talousjohtajaa 23 maasta 1.6. ja 8.6. välisenä aikana.

Tärkeimmät havainnot globaalisti

  • Pohtiessaan strategiaa työntekijöiden palaamiseksi toimistoihin, talousjohtajia huolestuttavat erityisesti globaalin talouden taantuman vaikutukset (60 %), uuden tartunta-aallon mahdollisuus (58 %) sekä taloudelliset vaikutukset omaan yritykseen (47 %). 
  • Suurin osa talousjohtajista arvioi pandemialla olevan merkittävä vaikutus oman yrityksen tulokseen: yli puolet (53 %) ennustaa liikevaihdon ja/tai -voiton pienenevän jopa 25 % kriisin seurauksena. Tulovirtojen elvyttämiseksi 63 % suunnittelee muutoksia tuotteidensa tai palveluidensa tarjontaan. 
  • Yritykset ovat avoimia uusille työskentelytavoille: 52 % vastaajista ilmoitti suunnittelevansa etätyötä pysyväksi vaihtoehdoksi rooleissa, joissa se on mahdollista. 52 % ilmoitti aikovansa parantaa etätyön edellytyksiä.

Lue lisää globaaleista CFO Pulse -kyselyn tuloksista

Tärkeimmät havainnot USA:sta

  • 63 % talousjohtajista suunnittelee muutoksia tuotteisiin ja palveluihin; 41 % haluaa muuttaa hinnoittelustrategioita. 
  • 59 % USA:n talousjohtajista on huolissaan COVID-19-tartuntojen lisääntymisestä, mikä vaikuttaa työhön palaamiseen. 
  • Etätyön ei välttämättä enää nähdä vähentävän tuottavuutta; 54 % vastaajista aikoo tehdä etätyöstä pysyvän vaihtoehdon. 
  • Talousjohtajat ovat vakuuttuneita siitä, että heidän yrityksensä pystyy tarjoamaan turvallisen työympäristön (71 %) ja täyttämään asiakkaiden odotukset turvallisuuden näkökulmasta (80 %). 
  • Kehittäessään liiketoimintaansa melkein kolmasosa talousjohtajista (32 %) etsii teknologiapohjaisia tuotteita ja palveluita.

Lue lisää USA:n CFO Pulse -kyselyn tuloksista

 

Poikkeuksellisessa ja epävarmassa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että yritykset pystyvät sopeuttamaan toimintaansa ja varmistamaan yritystoiminnan jatkumisen kriisin yli. Tärkeää on myös pystyä tunnistamaan liiketoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet pidemmän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi sekä valmistautua aikaan kriisin jälkeen.

Kilpailukyvyn turvaamiseksi talousjohtajat korostavatkin innovointia. Innovatiivisen ilmapiirin ja työympäristön luomiseksi tai parantamiseksi tarvitaan esimerkiksi uusia työkaluja, uusia käyttäytymismalleja sekä oikeanlaisia kannustimia”, sanoo PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen

Monet talousjohtajat harkitsevat myös hinnoittelustrategioiden muuttamista tai erilaisten maksuehtojen tarjoamista ja kartoittavat vaihtoehtoisia jakelustrategioita tuotteilleen ja palveluilleen”, Nieminen jatkaa.