PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

DAC7-direktiivi: Uusia raportointivaatimuksia digitaalisille alustoille

Euroopan komissio on ehdottanut uudistusta direktiiviin 2011/16/EU, joka käsittelee hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla. Uudistuksen myötä EU-jäsenmaat tulisivat automaattisesti vaihtamaan keskenään tietoa digitaalisissa alustoissa – esimerkiksi verkkokaupoissa – luoduista tuloista.Tämän myötä EU-jäsenmaiden olisi mahdollista tehokkaammin tunnistaa tilanteita, joissa veroa jää keräämättä. 

DAC7-direktiivissä ‘digitaalisiksi alustoiksi’ on määritelty kaikki ohjelmistot, nettisivut ja mobiilisovellukset, joilla myyjän on mahdollista olla yhteydessä muihin käyttäjiin joko suoraan tai välillisesti tarkoituksena harjoittaa raportoitavaa toimintaa. Raportointikriteerit täyttävää toimintaa olisi muun muassa tavaroiden ja palveluiden myynti, kiinteän omaisuuden vuokraaminen, minkä tahansa kulkuneuvon vuokraaminen ja joukkorahoitustoiminta.

Miksi?

Digitaalisilla alustoilla käytävä kauppa on luonteeltaan ylikansallista, sillä tavaroiden ja palveluiden ostaminen ja myyminen on mahdollista lähes mistä tahansa riippumatta rajoista tai lainsäädännöstä. Tällöin myyjän on käytännössä mahdollista ansaita tuloja kaikkialta muualta paitsi verotuksellisesta kotimaastaan. Verkkokauppojen yleistyminen on luonut EU:lle uudenlaisia haasteita, joita se ei nykyisellä lainsäädännöllä kykene tehokkaasti ratkaisemaan.

Mikä vaikutus yrityksille?

Uuden lainsäädännön noudattamisesta tulisi kertymään lisäkustannuksia, mutta uudistuksessa kaavailtu etu olisi digitaalisten alustojen kevennetty hallinnointitaakka. Nykyisellään digitaaliset alustat nimittäin joutuvat liiketoiminnastaan riippuen noudattamaan lukuisten eri maiden raportointivaatimuksia.

Raportointivelvollisuudet

Mikäli Euroopan komission ehdotus menee läpi, astuu DAC7-direktiivi voimaan 1.1.2022. Sekä raportoitavien myyjien tunnistamisesta että niiden raportoinnista on vastuu digitaalisten alustojen omistajilla, mutta velvoitteiden suorittamisen voi siirtää toiselle digitaalisen alustan omistajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Myyjien raportointi

Raportoitavista myyjistä kerättävät tiedot tulee olla kerättynä raportointiajanjakson päättymiseen mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen mahdollinen eräpäivä olisi 31.12.2022. Kuitenkin, jos myyjä on rekisteröitynyt digitaaliselle alustalle jo ennen direktiivin voimaan astumista tai alusta aloittaa toimintansa kesken raportointiajanjakson, on ensimmäinen eräpäivä vasta toisen raportointiajanjakson päättymiseen mennessä. Myyjistä kerättäviksi tiedoiksi on ehdotettu esimerkiksi ALV-tunnistetta, veronumeroa (TIN) ja vuokrattujen kiinteistöjen kiinteistönumeroita ja osoitteita. Tiedot tulisi tarkistaa vähintään kolmen vuoden välein.

Toiminnan raportointi

Tiedot raportoitavasta toiminnasta tulee toimittaa veroviranomaisille yhden kuukauden sisällä raportointiajanjakson päättymisestä. Toisin sanoen ensimmäinen mahdollinen raportoinnin eräpäivä olisi 31.1.2023. Myyjän tunnistetietojen lisäksi raportoitaisiin muun muassa myyjän tuotot tai muut saamiset digitaalisella alustalla, sekä niistä maksetut ennakkoverot, komissiot tai muut maksut. Raportointi tulee suorittaa vain yhteen jäsenmaahan, jonka tulisi ensisijaisesti olla raportoijan verotuksellinen kotipaikka tai sen puutteessa jäsenmaa, jossa raportoijalla on keskushallinto tai kiinteä toimipaikka.

 

Lisätietoja:

Juha Laitinen
Partner, Tax Services
juha.laitinen@pwc.com
020 787 7409

Jari Kärkkäinen
Director, Tax & Legal Technology
jari.k.karkkainen@pwc.com
020 787 7487

Tuomas Leinonen
Associate, Tax & Legal Technology
tuomas.leinonen@pwc.com
020 787 7583