PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

DEBRA-direktiivi parantaisi yhtiöiden oman pääoman ehtoisen rahoituksen verotuksellista asemaa vieraan pääoman kustannuksella

Eduskunta käsittelee parhaillaan Euroopan komission 11.5.2022 antamaa ehdotusta direktiiviksi velanoton suosimisen vähentämiseksi (Debt-Equity Bias Reduction Allowance, DEBRA). Direktiivillä pyritään tasapainottamaan yhtiöiden vakavaraisuutta sekä tasavertaistamaan verokohtelua vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen eli velan ja oman pääoman välillä. Direktiiviä tullaan soveltamaan laajasti jäsenvaltioiden yhteisöverovelvollisiin, lukuun ottamatta rahoitusalan toimijoita. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee implementoida direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön 31.12.2023.