PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Digitaalisen menestysreseptin ainekset

Mikä erottaa menestyvät yritykset heikommista? Mitkä nousevat teknologiat muodostuvat liiketoiminnalle tärkeimmiksi? Missä ovat pahimmat pullonkaulat hyötyjen irrottamiselle? Entä ketkä ovat yrityksen digitaalisen murroksen mestareita?

Muun muassa näihin kysymyksiin PwC selvitti vastauksia globaalissa 2017 Digital IQ -kyselytutkimuksessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 216 liiketoiminta- ja IT-johtajaa 53 eri maasta edustaen laajaa kirjoa eri toimialoja. Suomalaisia yrityksiä ei kyselyn otannassa ollut mukana.

Yhä monimutkaisemmissa, digitalisoituvissa toimintaympäristöissä liiketoiminnan, teknologian ja inhimillisen kokemuksen yhteensovittaminen tuottaa parhaan tuloksen.

Ensimmäisen Digital IQ -tutkimuksen teimme vuonna 2007. Kymmenen vuoden aikana digitaalisuuden monimutkaisuus on lisääntynyt ja digitaalisuutta ajavien hankkeiden kustannukset sekä aikataulu ovat kasvaneet. Samalla yritysten kyky hyödyntää teknologioita ja saada niistä taloudellista hyötyä on keskimäärin heikentynyt.

Erityisen mielenkiintoisen kulman selvitykseen tuo taloudellinen analyysi: vertasimme kannattavasti kolmen viime vuoden aikana kasvaneiden yritysten vastauksia muun vastaajajoukon tuloksiin. Liiketoiminnallisilla mittareilla menestyneet yritykset määrittelivät digitaalisuuden keskivertoa laajemmin osaksi liiketoimintaansa sen eri ulottuvuuksissa. Menestyjät myös kiinnittivät muita enemmän huomiota siihen, miten teknologialla tuotetaan kokemuksia asiakkaille ja työntekijöille.

Esineiden internet (IoT), keinoäly (AI), robotiikka (RPA), 3D-tulostus, lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR), miehittämättömät lennokit (drones) ja lohkoketju (blockchain) muodostavat nousevien teknologioiden ‘keskeisen kahdeksikon’.

Kartoitimme kyselyssä myös yritysten näkemyksiä nousevien teknologioiden tärkeydestä liiketoiminnalle. Keskeisen kahdeksikon teknologioista vastaajat kokivat esineiden internetin (IoT) ja keinoälyn (AI) selkeästi muita tärkeämmiksi ja he kohdentavat näihin investointipanostuksiaan huomattavasti eniten. Näiden odotetaan myös muuttavan liiketoimintaa eniten lähitulevaisuudessa.

Suurimmiksi esteiksi muutokselle vastaajat näkevät henkilöstön ja tiimien osaamisen ennen teknologisia ja toiminnallisia haasteita. Organisaation kyvykkyyden lisäämiseksi oleellisessa roolissa ovat esimerkiksi siilojen rikkominen ja poikkifunktionaalisten, rikkaasti eri ammattikuntien syväosaajista koostuvien kehitystiimien työskentelyn mahdollistaminen ja tukeminen. Myös mm. tiivis yhteistyö startup-yrityksistä koostuvien ekosysteemien kanssa, osallistuminen avoimen lähdekoodin (open source) kehitysprojekteihin ja erilaisten osallistavien kehitysmenetelmien soveltaminen ovat oivallisia mausteita menestyksen keittokirjassa.

Entäs ne digimuutoksen mestarit?

Vastauksen tähän kysymykseen ja muita tuloksia löydät 2017 Digital IQ -sivustolta.

Oletko kiinnostunut keskustelemaan digitaalisuuden merkityksestä ja mahdollisuuksista liiketoiminnallesi? Haluaisitko kuulla tarkemmin oman toimialasi tuloksista? Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Kirjoittaja auttaa suomalaisia yrityksiä keittämään digitalisaation maukkaimmat menestysreseptit yhdessä PwC:n digitaalisen palvelutiimin muiden huippuosaajien kanssa.

Tämä kirjoitus on julkaistu myös Digitalistin sivuilla.