PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Digitalisaatio ja vastuullisuus ohjaavat perheyrityksiä tulevaan

Koronapandemia pakottaa perheyrityksiä miettimään omia liiketoimintamallejaan sekä investoimaan digitalisoitumiseen ja vastuullisuuteen.

PwC:n Kari Stenqvist, Aho Groupin Miia Porkkala, PwC:n Turo Juhantalo ja Algolin Alexander Bargum.

Poikkeuksellisen koronavuoden aikana suomalaiset perheyritykset ovat menestyneet kansainvälisiä verrokkejaan paremmin. Vuodelle 2022 suomalaisten perheyritysten kasvutavoitteet ovat maailmanlaajuista keskiarvoa optimistisemmat. Nämä tiedot selviävät tuoreesta Global Family Business Survey 2021 -selvityksestä, jonka tuloksista kerroimme webinaarissamme 17.3.

Asiantuntijamme Minna Oksa kertoi suomalaisten yritysten olevan keskimääräistä valveutuneempia sisäisten sääntöjensä dokumentoinnissa. Osakassopimukset, perhevarallisuussopimukset ja omistajastrategiat ovat arkipäivää.

Selvät pelisäännöt helpottavat ulkopuolisten tuloa yrityksiin, mikä on kehityksen kannalta tärkeää. Vaikka yritys halutaan pitää perheen hallinnassa, sinne halutaan parhaat tekijät tuomaan erilaista osaamista ja näkökulmia.

Perheyritystutkimuksen teemoista sekä muista perheyrityksille ajankohtaisista aiheista keskustelivat PwC:n Turo Juhantalon johdolla webinaarissa Algolin konsernijohtaja ja Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Alexander Bargum, Aho Groupin hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala sekä lukuisten perheyritysten kanssa työskentelevä PwC:n partneri Kari Stenqvist.

Perheyrityksille ominainen haluttomuus turvautua ulkopuoliseen pääomaan ja siitä syntyvä halu pitää hyvää huolta vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ovat parantaneet perheyritysten kykyä selviytyä pandemiamyrskyissä.

Keskustelijat pitivät pandemiaa käännekohtana, joka pakottaa yritykset miettimään liiketoimintamallejaan uusiksi. Paluuta pandemiaa edeltävään maailmaan ei enää ole, ja siksi on mietittävä, mitkä ovat menestymisen mahdollisuudet uudessa tilanteessa.

On esimerkiksi epätodennäköistä, että toimitiloja käytetään kuten ennen. Näin myös esimerkiksi henkilöstöravintoloiden omistajien on löydettävä keinot menestyä tulevaisuudessa.

Digitalisaatio muokkaa muutenkin yrityskenttää. Siinä yksi avainkysymyksistä on, parannetaanko digiratkaisuilla entisiä toimintamalleja vai kehitetäänkö aivan uudenlaista toimintaa. Alexander Bargum pohti esimerkiksi teknisen tukkukaupan mahdollista ”amazonifioitumista” ja sitä, mikä on maahantuojan ja jakelijan rooli arvoketjujen muuttuessa.

Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että olennaista on keskittyä asiakaskokemukseen. Mallia voi ottaa startupien asiakaskeskeisyydestä: jos jokin ei toimi, ratkaisua ei haeta yrityksen sisältä, vaan kysytään asiakkaalta.

PwC:n Family Business Survey -tulosten mukaan monet perheyritykset mieltävät vastuullisuuden yleisellä tasolla hyvien asioiden tukemiseksi paikallisesti. Laajempi näkökulma on ajatella, että yritys toteuttaa vastuullisuutta omalla toiminnallaan – luomalla jotain arvokasta asiakkaille ja koko yhteiskunnalle. Painopiste siirtyy entistä vahvemmin jalanjäljestä kädenjälkeen.

Vastuullisuus kytkeytyy aina yrityksen liiketoimintaan ja tulevaisuuden kilpailukykyyn. Miia Porkkala nosti esimerkiksi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon: jos painopistettä siirrettäisiin enemmän sairauden hoidosta terveyden ylläpitoon, siitä hyötyisi koko yhteiskuntaa. Yrittäjän kannalta sen on oltava myös hyvää bisnestä.

Vastuullisuudesta kilpailukykyä hakevan yrittäjän kannattaa aloittaa helposti mitattavista tavoitteista ja edetä pala kerrallaan – näin ei tule vastuullisuusähkyä.

Keskustelijoiden mielestä selvät pelisäännöt ovat olennaisia paitsi ulkopuolisen osaamisen tuomisessa yritykseen, myös sukupolvenvaihdoksessa. Suvun hyvät hallintotavat ja yhdessä kirjoitetut arvot auttavat nuoria suvun jäseniä hahmottamaan omaa tulevaisuuttaan: tulevatko he mukaan yritykseen työntekijöinä, johtajina, hallituksen jäseninä vai omistajina vai tulevatko mukaan ollenkaan. Jokaisen uuden sukupolven edustajan pitää löytää oma polkunsa.

Lisää PwC:n jo kymmenennen kerran tehdystä Family Business Survey -selvityksestä:

Suomen tulokset
Globaalit tulokset