PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Edunsaajatiedot vielä ilmoittamatta? Ilmoitus kannattaa tehdä viipymättä

Rahanpesulaki edellyttää, että yhteisöjen on ylläpidettävä tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. Tiedot olisi pitänyt ilmoittaa kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. Aikaa ilmoituksen tekemiseen oli tasan vuosi. Joulukuuhun mennessä noin kolmannes rekisteröinneistä oli edelleen tekemättä. 

Yritysten toiminta voi vaikeutua

Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos yritys ei ole ilmoittanut tosiasiallisia edunsaajia määräpäivään mennessä. Rahanpesulain mukaan mm. pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tarkistaa edunsaajatiedot. Nämä toimijat voivat ilmoittaa puutteista ja epäjohdonmukaisuuksista Patentti- ja rekisterihallitukselle. Myös asiakassuhteen aloittaminen kyseisten toimijoiden kanssa voi hidastua, jos yhtiön edunsaajaa ei ole rekisteröity. 

Miten ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Ilmoituksen tekemiseen tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. YTJ-palvelussa on myös mahdollista valtuuttaa asiamies hoitamaan ilmoitukset yhteisön puolesta. 

Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen ilmoitus on tehtävä aina, kun tosiasiallisia edunsaajia koskevissa tiedoissa on muutoksia. Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on suoraan tai välillisesti yli 25 prosentin omistusosuus tai äänivalta yhteisössä tai joka muulla tavoin tosiasiallista käyttää määräysvaltaa yhteisössä (esim. osakassopimuksen perusteella).

Luettelon ylläpitovelvollisuus

Yhteisöjen on hankittava ja ylläpidettävä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. Tämä velvollisuus koskee kaikkia yhteisöjä ja muita oikeushenkilöitä, kuten säätiöitä ja yhdistyksiä, lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä.

Yhteisön hallituksen jäsenen tai vastuunalaisen yhtiömiehen on huolehdittava siitä, että yhteisön tosiasiallisista edunsaajista pidetään luetteloa. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Tiedot on annettava pyynnöstä rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille (esimerkiksi pankit ja tilintarkastajat) silloin, kun ne suorittavat asiakkaan tuntemista koskevia toimia. 

Kenen täytyy lisäksi tehdä ilmoitus kaupparekisteriin?

Ilmoitusvelvollisuus kaupparekisterille koskee muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Myös avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on tehtävä ilmoitus, jos tosiasiallisena edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. 

Ilmoitusvelvollisuus ei sen sijaan koske esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, yhdistyksiä tai säätiöitä.

Myöskään pörssiyhtiöiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että pörssiyhtiön listaamattomien tytäryhtiöiden täytyy ylläpitää luetteloa ja tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

 

Tarvitsetko apua edunsaajien määrittämisessä ja edunsaajatietojen rekisteröinnissä? PwC:n asiantuntijat auttavat sinua mielellään!