PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

ESG-tavoitteet ja palkitseminen – mistä lähteä liikkeelle?

Yhtiöiden sidosryhmät janoavat yhä enemmän tietoa vastuullisesta liiketoiminnasta. ESG (Environmental, Social & Governance) -raportointi on hyvä tapa viestiä vastuullisesta liiketoiminnasta, ja teeman hyödyntäminen palkitsemisessa on myös erinomainen keino mitata sekä arvioida yhtiön vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Vuodesta 2024 alkaen astuu voimaan EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), joka velvoittaa kaikkia listattuja sekä suuria listaamattomia yhtiöitä raportoimaan vastuullisuudesta standardin mukaisesti. Hyvin todennäköisesti raportointivelvollisuus tulee ulottumaan tulevaisuudessa myös pienempiin yhtiöihin.

ESG-teema näkyy lähes poikkeuksetta listattujen suomalaisten yhtiöiden raportoinnissa jo tänä päivänä. ESG-tavoitteita on muun muassa sidottu johdon lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmiin. PwC Suomen vuonna 2022 tehdyssä listaamattomien suomalaisten yhtiöiden palkitsemisselvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että ESG ei ole vielä rantautunut osaksi listaamattomien yhtiöiden palkitsemista. Suoraan vastuullisuuteen kytkeytyviä ESG-mittareita oli hyödynnetty vain muutamassa yhtiössä.

Miksi ESG ei näy suoraan palkitsemisjärjestelmien mittareissa?

Keskusteluissamme listaamattomien yhtiöiden kanssa olemme havainneet yhtiöiden mieltävän ESG:n hyvin eri tavoin – ihan perustellustikin. Teeman ymmärtäminen voi olla kokonaisvaltaisempaa tai joissain tapaukseissa oletetaan, että se on läsnä kaikessa tekemisessä ilman erillistä mittaria. 

Yhtenä syynä tähän saattaa olla ESG:n määrittely ja hämmennys siitä, mitä se tarkoittaa kullekin yhtiölle. Esimerkiksi, tuleeko ESG-tavoitteet sitoa puhtaasti ympäristön kestävyyteen, puhutaanko palkkatasa-arvosta, vai voidaanko työturvallisuus lukea osaksi ESG:tä?

Mistä listaamattomat yhtiöt voivat lähteä liikkeelle? 

Helpoin tie aloittaa on käydä keskustelua siitä, mitä vastuullisuus juuri meillä tarkoittaa ja miten tulevat säädökset vaikuttavat juuri meidän yhtiöömme. Lisäksi on hyvä tunnistaa mitä eri sidosryhmät odottavat meiltä. Kun vastuullisuuden rooli yhtiön liiketoiminnalle on tunnistettu, voidaan se viedä tavoitteiksi ja edelleen kannustinjärjestelmiin mittareiden muodossa. Mittareiden etu on niiden toimintaa ohjaavan vaikutuksen ohella myös merkittävä tavoitteenseurannan kannalta. Loppupeleissä yhtiö tekee itse vastuullisuuteen liittyvät päätöksensä.

Vastuullisuuden merkityksen kasvaessa ne, jotka lähtevät ensimmäisten joukossa liikkeelle, pääsevät vaikuttamaan myös siitä käytävään keskusteluun. 

KTT Timo-Pekka Uotila vetää PwC Suomen palkitsemispraktiikkaa ja auttaa yhtiöitä palkitsemiseen ja suorituskyvyn kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

Jaakko Lammi toimii osana PwC Suomen palkitsemispraktiikkaa ja on kiinnostunut vastuullisuuden merkityksestä yhtiöiden liiketoiminnalle.