PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n uusi DAC8-direktiivi tuo raportointivelvoitteita virtuaalivaluutta-alan toimijoille

Euroopan neuvosto hyväksyi DAC-direktiivin muutoksen 17.10.2023. Direktiivin muutoksen myötä automaattista tiedonvaihtoa koskeva raportointivelvollisuus laajennettiin koskemaan yrityksiä, jotka tarjoavat virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita. Raportointivelvollisuus noudattelee pitkälti OECD:n Crypto-Asset Reporting Frameworkia (CARF), joka asettaa minimitason raportoinnille. Direktiivimuutoksesta seuraa uudistuksia myös kansainvälistä tietojenvaihtoa koskevaan standardiin sekä varakkaita yksityishenkilöitä koskevaan erityissääntelyyn. Näitä muutoksia ei kuitenkaan käsitellä tässä kirjoituksessa.